Gå direkt till textinnehållet

Här är budet i korthet

Avtalet mellan Tidningsutgivarna och Journalistförbundet är på två år och sju månader och innehåller en låglönesatsning för dem med minst 15 år i yrket..

Avtalet mellan Tidningsutgivarna och Journalistförbundet löper på två år och sju månader (1 september 2007-31 mars 2010) och innehåller en låglönesatsning för dem med minst 15 år i yrket.

Första året ger ett generellt påslag till alla på 2,7 procent samt 390 kronor.

Andra året ger 3,2 procent med en garantisumma på 350 kronor. De som har arbetat 15 år i yrket, och som har en lön på mindre än 24 100 kronor, garanteras minst 600 kronor.

Tredje året ger 3,0 procent och innehåller en garantisumma på 329 kronor. De som arbetat minst 15 år och som har en lön som är mindre än 25 000 kronor får minst 550 kronor.

Vid avtalets slut ska alla med 15 års erfarenhet ha minst 25 000 kronor. De som då ligger under får ytterligare maximalt 600 kronor.

I uppgörelsen finns också en retroaktiv ersättning för den period som gått mellan gamla och nya avtalet. Det ger ett engångsbelopp om 5 000 kronor till alla.

Enligt Journalistförbundet innehåller budet en tydlig rekommendation om att missbruk genom så kallad utlasning ska motverkas. 2-5-regeln införs i avtalet.

Dessutom omfattas tjänsteresa utomlands av avtalet som också innehåller en överenskommelse om lönehöjning även för föräldralediga och sjukskrivna.

En nämnd med en opartisk ordförande bildas för eventuella problem med lokala upphovsrättsavtal. Ordförande ska utses av chefen för Domstolsverket.

qr@journalisten.se

Fler videos
Fler avsnitt