Gå direkt till textinnehållet

Grabbighet på Uppdrag Granskning

Grävande journalisters tidskrift Scoop fick stort genomslag i riksmedierna. Detta för ett reportage om att Uppdrag Gransknings redaktion på SVT har en atmosfär där män gynnas och kvinnliga reportrar diskrimineras.

Grävande journalisters tidskrift Scoop fick stort genomslag i riksmedierna. Detta för ett reportage om att Uppdrag Gransknings redaktion på SVT har en atmosfär där män gynnas och kvinnliga reportrar diskrimineras.

I Scoops reportage framkom att på Uppdrag Granskning diskrimineras kvinnor och osynliggörs och medarbetare bryts ner. Reportern Ulla Danné, tidigare på Uppdrag Granskning, säger sig blivit totalt nedbruten efter att ha arbetat på redaktionen. Enligt Uppdrag Gransknings projektledare Nils Hansson kan det vara generellt svårare för kvinnor att arbeta som reportrar på en redaktion där det centrala är konfrontation av makthavare och utkrävande av ansvar.

Chef för samhällsprogrammen på SVT i Göteborg, där Uppdrag Gransknings huvudredaktion ligger, är Mette Friberg. Enligt henne har en extern konsult nu anlitats för att få upp frågor om genus och arbetsmiljö på bordet.

Pf@journalisten.se

Fler videos
Fler avsnitt