Gå direkt till textinnehållet

Frilansar får inte avslöja vad SR betalar

Frilansar som sluter avtal som produktionsbolag med Sveriges Radio får inte avslöja hur mycket SR betalar. Det handlar om att skydda affärshemligheter.

Frilansar som sluter avtal som produktionsbolag med Sveriges Radio får inte avslöja hur mycket SR betalar. Det handlar om att skydda affärshemligheter.

– Gör man affärer på en fri marknad är det viktigt att hålla uppgörelserna hemliga, säger Jaël Waern, biträdande administrativ direktör på SR.

Att affärsavtal innehåller sekretessklausuler är i sig inget ovanligt. Problemet är att ingen exakt kan definiera skillnaden på en frilans och ett produktionsbolag.

Det kan alltså vara svårt att veta när det ska skrivas produktionsavtal i stället för frilansavtal.

När frilansar ska få ersättning regleras det bland annat genom Journalist­förbundets frilansrekommendation och SRs frilansavtal. Men för produktionsbolag gäller affärsöverenskommelser, som alltså ska vara hemliga. Enskilda frilansar får därmed svårare att begära skälig ersättning för sitt arbete.

– Vi menar att man ska ha så stor öppenhet som möjligt. Enskilda frilansar förlorar på den här typen av överenskommelser, säger Arne König, vice ordförande i Journalistförbundet, som uppmanar frilansar att inte skriva på avtal med sekretessklausul.

– Vi måste reda ut vad som är vad, säger Karine Mannerfelt, medlem i sammanslutningen Frilanspakten. I somras gjorde jag en serie på åtta program, och ibland gör jag kortare inslag. Jag jobbar som frilans men fakturerar via min firma. Är jag ett bolag?

– Det beror på uppdraget. Hela programserier och produktioner, som inbegriper flera funktioner, till exempel programledare och reporter, sköts av produktionsbolag. En dokumentär kan man göra själv som frilans, säger Jaël Waern.

– Vi menar att små företag som inte har anställda ska räknas som frilansar, säger Arne König.

Jaël Waern har kontaktat Frilans­pakten, som bildades hösten 2005 för att protestera mot SRs låga arvoden till frilansar. Enligt Waern ska inte frilansar, som skrivit under ett produktionsavtal med en sekretessklausul, berätta för andra vad de tjänar.

– Det här innebär att samtalet mellan frilansar om löner, som äntligen har satt i gång, stryps. SR har lovat att göra ett policydokument för frilansar och att vi ska träffas och förhandla inför nästa programutläggning. Men nu föregår de hela processen utan att ge oss det de lovat, säger Karine Mannerfelt i Frilanspakten.

En lösning på problemet kan vara i sikte. Just nu förhandlar Journalist­förbundet med SR om ett nytt frilansavtal, bland annat för att få in en upphovsrättsersättning när material används i andra hand och en överenskommelse om arvoden. Det gamla avtalet är formellt uppsagt, men löper vidare tills parterna kommer överens om ett nytt. När avtalet är träffat ska SR färdigställa policyn för samarbetet med radions frilansar.

ks@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos