Gå direkt till textinnehållet

Förtroendeomröstning på Norra Skåne

I morgon onsdag kommer journalistklubben på Norra Skåne att genomföra en förtroendeomröstning. Det råder stort missnöje på tidningen med hur tillsättningen av tjänsterna som redaktionschef respektive nyhetschef gått till.

I morgon onsdag kommer journalistklubben på Norra Skåne att genomföra en förtroendeomröstning. Det råder stort missnöje på tidningen med hur tillsättningen av tjänsterna som redaktionschef respektive nyhetschef gått till.

Journalistklubben på Norra Skåne har länge eftersträvat en ny organisation på tidningens redaktion och har även kommit med egna förslag på förändringar, bland annat att det tillsätts en redaktionschef och att tjänsten som nyhetschef blir på heltid: i dag delas tjänsten av två personer: Carl Johan Bauler och Rune Gomér.

Efter några månaders utredning kom ledningen med ett förlag på ny organisation. Carl-Johan Bauler blir redaktionschef och Rune Gomér fortsätter jobbet som nyhetschef på heltid. Det som upprör klubben är att nyhetscheferna varit med om att utse sig själva. De satt nämligen med i den grupp som utarbetade förslagen om omorganisation. Ytterligare tre mellanchefer satt med i gruppen, men fick lämna den då de hade en annan uppfattning om den nya organisationen.

bryt

Journalistklubben har krävt att tjänsten som redaktionschef rekryteras externt och att tjänsten som nyhetschef utlyses internt. Men ledningen backar inte, vilket gör att klubben känner sig tvingad att genomföra en förtroendeomröstning.

– Vi är inte glada. Det rör sig om kolleger till oss. Men de har tvingat oss till detta genom att inte utlysa tjänsterna. Förslaget innebär också att vi förlorar en hel reportertjänst som inte tillsätts, säger Anders Lord, journalistklubbens ordförande på Norra Skåne.

bryt

Journalistklubben är också kritisk till att chefredaktören enligt förslaget inte ska ha någon koppling till redaktionen, men fortfarande stå kvar som ansvarig utgivare.

– Vi tycker att det är fel att chefredaktörens ställning förändras på detta sätt. Det kan bli problem om exempelvis redaktionschefen driver en linje i en fråga som inte stämmer med chefredaktörens uppfattning, säger Anders Lord.

Rune Gomér och Carl-Johan Bauler vill inte värdera journalistklubbens agerande utan påpekar att medlemmarna ännu inte har sagt vad de tycker.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos