Gå direkt till textinnehållet

Förbundet startar värvningskampanj

Antalet medlemmar i Journalistförbundet har sjunkit sedan början av 2000-talet och ligger på 18 200. I morgon startar förbundet en kampanj för att värva nya medlemmar.

Antalet medlemmar i Journalistförbundet har sjunkit sedan början av 2000-talet och ligger på 18 200. I morgon startar förbundet en kampanj för att värva nya medlemmar.

Senaste kongressen gav förbundet uppdraget att satsa mer resurser på medlemsvärvning. Kampanjen ska särskilt ta sikte på personalgrupper som lokalt saknar fackligt stöd.

– Vi inriktar oss i första hand på inhoppare, vikarier och anställda på privata etermedier och tidskrifter. Vi ber klubbarna uppmärksamma om vikarier är med i förbundet och informera dem om att de kan bli medlemmar från och med första arbetsdagen. En annan grupp vi vill nå är mellancheferna, som befinner sig i en utsatt situation, säger Lotta Tillström, informationsombudsman på Journalistförbundet.

Hon har undersökt hur medlemsutvecklingen varit de senaste tio åren.

– Organisationsgraden är fortfarande hög inom förbundet, omkring 90 procent. Sett över en tioårsperiod är medlemsantalet tämligen konstant. I december 1995 hade förbundet 17 900 medlemmar jämfört med 18 200 i december 2005.

Men jämfört med i början av 2000-talet har det varit en nedgång. I december 2002 hade förbundet 19 283 medlemmar.

– Skälet till nedgången tycks vara att den traditionella branschen krymper efter nerdragningar och slimningar av redaktioner. Förändringen syns i statistiken efter några år.

Förbundet går nu ut med en rekryteringsfolder till klubbarna och en manual för medlemsvärvning som klubbarna kan använda sig av. Man har också tryckt upp affischer där journalister berättar varför de anser det viktigt att vara med.

På små tidskrifter och på kommersiell radio och TV finns anställda som kanske inte är medvetna om att de kan vara med i förbundet. Där kan man utse kontaktpersoner.

I kampanjen utgår förbundet från dagens definition av vad en journalist är. Det pågår diskussioner inom förbundet om ifall medlemskriterierna behöver ändras men en ändring av definitionen är inte aktuell just nu.

– Många som lämnar förbundet är inte längre verksamma i yrket och ska inte vara medlemmar, säger Lotta Tillström.

Målet är att åtminstone behålla det medlemsantal förbundet har. För att klara det krävs en nyrekrytering på 25 procent eller mellan 1 200 och 1 500 medlemmar per år.

– Man kan inte tala om någon kris, säger Lotta Tillström. Men efter de senaste årens bantning av redaktionerna kan vi inte förvänta oss att de 1 500 som går i pension mellan 2005 och 2010 kommer att fullt ut kunna ersättas genom nyrekrytering.

En viktig grupp är de journaliststuderande.

– Vi har en plan för att besöka skolor och dem som kan bli medlemmar i framtiden.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos