Gå direkt till textinnehållet

”Förbundet kan tappa var tionde medlem”

Regeringens förslag om kraftigt höjda a-kasseavgifter kan leda till att Journalistförbundet tappar medlemmar.

Regeringens förslag om kraftigt höjda a-kasseavgifter kan leda till att Journalistförbundet tappar medlemmar.

Den borgerliga regeringen har aviserat planer på att göra a-kassan obligatorisk för alla som arbetar minst halvtid och höja avgiften med som mest 300 kronor per månad. Det innebär en dramatisk ökning av kostnaden för medlemskap i a-kassa och fackförbund. Regeringen planerar också att ta bort rätt till skattereduktion för fackföreningsavgiften liksom utjämningssystemet mellan olika a-kassors ekonomi.

– På flera års sikt kan det, om man utgår från TCOs tidigare siffror, leda till medlemsförluster på upp till 15 procent för tjänstemannaförbunden och 10 procent för Journalistförbundet, säger An­ders Kjellberg, forskare på Arbets­livsinstitutet.

– Men i just tjänstemannafacken mildras effekten. De har lägre avgifter från början, medlemmarna har högre löner och ofta även medlemsförsäkringar, som man förlorar om man lämnar förbundet, säger han.

Susanne Björkenheim, ledamot i Journalistförbundets styrelse, ser förslagen som ett angrepp på den svenska trygghets- och välfärdsmodellen:

– Genomförs det här kommer vi att få allt större skillnader mellan A- och B-lagen på arbetsmarknaden. Om Journalistförbundet tappar var tionde medlem försvagar det oss kraftigt och begränsar våra möjligheter att driva våra kärnfrågor. Men vi skulle inte ge upp kampen. Medlemmarna lämnar oss ju inte för de frågor vi driver utan på grund att regeringen tvingar ut dem, säger hon.

Sture Nordh, ordförande i TCO, tror också att förändringarna slår mot journalisterna och mediebranschen:

– Regeringen förändrar a-kassan så att den inte längre blir ett fullgott inkomstskydd. Enligt våra beräkningar får nio av tio journalister sänkta ersättningsnivåer från a-kassan, och de hamnar i snitt mellan 55 och 60 procent av lönen. Dessutom kommer arbetsmarknaden att fungera sämre. De som har jobb vågar inte byta.

Men Eva Uddén-Sonnegård, stats­sek­reterare på Näringsdepartementet, tror inte att de nya förslagen får sådana effekter.

– Det allra viktigaste är att människor får jobb. Har man det så går man med i fackförbund.Vi har ett brett program som siktar på att skapa jobb. Sedan sänker vi inkomstskatterna för låg- och medelinkomsttagare och det gör att de lättare får råd att vara med i sitt fack. Sänkta skatter och fler jobb verkar för större anslutning till fackförbunden.

Riskerar man inte försämrad rörlighet på mediearbetsmarknaden?

– Skapas jobb och får man jobb med högre lön så får man också drivkraft att jobba. Det skapar rörlighet, säger Eva Uddén-Sonnegård.

pf@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos