Gå direkt till textinnehållet

Fel av polisen att kräva ut hotbrev

MEDIER Det var fel av polisen att åka till Dagens Nyheter och kräva ut ett hotbrev slår JO fast i ett beslut.Tryckfrihetsexperten Trond Sefastsson anklagar DN för att ha brutit meddelarskyddet. Hösten 1998 kom ett brev till DN där det påstods att sabotage skulle utföras om inte den fria fjälljakten stoppades. DN faxade brevet till polisen men vägrade att lämna ut originalet. Motiveringen var att eventuella fingeravtryck kunde röja avsändaren.

MEDIER Det var fel av polisen att åka till Dagens Nyheter och kräva ut ett hotbrev slår JO fast i ett beslut.

Tryckfrihetsexperten Trond Sefastsson anklagar DN för att ha brutit meddelarskyddet. Hösten 1998 kom ett brev till DN där det påstods att sabotage skulle utföras om inte den fria fjälljakten stoppades. DN faxade brevet till polisen men vägrade att lämna ut originalet. Motiveringen var att eventuella fingeravtryck kunde röja avsändaren.

Polisen åkte ändå till DN för att få ut brevet. En privatperson JO-anmälde polisen och menade att DNs källa efterforskats.

Annons Annons

Enligt JOs utredning som blev klar i dagarna trodde polisen att DN ville överlämna brevet, någon otillåten efterforskning var det aldrig frågan om.

Med tanke på att det handlade om ett så känsligt ärende som ett besök på en redaktion borde polisen varit mer försiktig och först kontrollerat om DN verkligen ville lämna ifrån sig papperet, anser JO.

En tingsrätt beordrade senare DN att överlämna hotbrevet till åklagare vilket DN gick med på i och med domstolsutslaget.

Juristen Trond Sefastsson tycker att DN inte borde ha lytt tingsrätten.

– Att lämna ut ett brev av det här slaget kan vara att röja meddelarens identitet. Brevet kan till exempel vara skrivet på en manuell skrivmaskin vilket gör att ägaren går att spåra.

Universitetsadjunkt Staffan Olsson undervisar om sekretessfrågor och var den som anmälde till JO. Han anser att DN skulle ha överklagat tingsrättens beslut samt att DN borde gjort en egen JO-anmälan.

Enligt Joachim Berner överklagade inte tingsrättsdomen eftersom han tyckte att den markering han gjorde när han vägrade lämnade ut papperen till polisen var tillräcklig.

Varför JO-anmälde du inte polisbesöket?

–Jag tyckte det räckte med tingsrättsprocessen. Dessutom kom en JO-anmälan från en privatperson.

Fler avsnitt
Fler videos