Gå direkt till textinnehållet

Expressen förbjuds ta in utländska spelannonser

Lotterinspektionen har förbjudit Expressen att ta in spelannonser från utländska spelbolag, rapporterar Dagens Media. Expressen anser att vitet på 150 00 kronor är för högt och har överklagat till länsrätten.

Lotterinspektionen har förbjudit Expressen att ta in spelannonser från utländska spelbolag, rapporterar Dagens Media. Expressen anser att vitet på 150 00 kronor är för högt och har överklagat till länsrätten.

Expressen yrkar i sitt överklagande till länsrätten i Södermanlands län att Lotterinspektionens beslut ska ogiltigförklaras.

I sitt överklagande menar tidningen att ärendet bör föras tillbaka till Lotteriinspektionen. Skälen som Expressen anger är att Lotteriinspektionen inte har uppfyllt sin kommunikationsplikt. Vitesförbudet strider dessutom mot tryckfrihetsförordningen och förbudet mot censur samt EG-fördraget, hävdar Expressen i sitt yrkande.

Ytterligare ett skäl som tidningen anger är att inskränkningarna är diskriminerande.

ik@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos