Gå direkt till textinnehållet

Endast mp slog vakt om bildfriheten

Som väntat beslutade riksdagen – trots protester från såväl Journalistförbundet som Tidningsutgivarna – på torsdagen att det ska bli svårare att få ut personbilder från offentliga register.

Som väntat beslutade riksdagen – trots protester från såväl Journalistförbundet som Tidningsutgivarna – på torsdagen att det ska bli svårare att få ut personbilder från offentliga register.

Passbilder och körkortsbilder ska bara lämnas ut om det står klart att personen på bilden eller närstående ”inte kommer att lida något men av att bilden lämnas ut”. Reglerna börjar gälla den 1 juli.

I kammaren röstade 280 ledamöter för utskottets förslag. Enbart miljöpartiet reserverade sig mot beslutet i såväl utskott som kammare. I debatten hänvisade miljöpartiets Gustav Fridolin till den undersökning som Journalistförbundet gjort, som visar att av de 194 förändringar som gjordes i sekretesslagen 1992-2002 innebar bara åtta en minskad sekretess, medan hela 74 ledde till skärpningar av sekretessen – och betonade att regeringens förslag om bildsekretessen leder till ytterligare urholkningar av offentlighetsprincipen.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos