Gå direkt till textinnehållet

En ny lokalredaktion firades

Dalslänningen invigde idag, 14 april, sin nya lokalredaktion i Centrumhuset i Färgelanda med trumpetfanfarer och tal från chefredaktören Thomas Wallin (bilden).

Största tidningen Bohusläningen stängde på prov sin lokalredaktion sommaren 2014 och bevakar nu kommunen från centralredaktionen i Uddevalla.

Från 2005 till och med 2014 har sexdagarstidningen Bohusläningen gått från 1729 ex till 1095 exemplar i Färgelanda, Bohuslänningens totalupplaga är 24 500. Tvådagarstidningen Dalslänningen har däremot ökat sin upplaga i Färgelanda under samma period från 365 till 576, totalupplagan för Dalslänningen är 6600.

Dalslänningen har bevakat Färgelanda med en mobil redaktör och öppnar nu för första gången en lokalredaktion i Färgelanda.

Från vänster Dalslands turistchef  Johan Abenius, Dalslänningens chefredaktör Thomas Wallin, kommunalrådet Ulla Börjesson, annonsförsäljare Marie Löf, lokalredaktör Helena Lindgren och näringslivsansvarige Lars-Göran Granath -Vi tror inte att upplageökningen blir stor men att den kommer att fortsätta i den takt vi sett de senaste åren, säger chefredaktör Thomas Wallin.

Kommunalrådet Ulla Börjesson hyllade den nya redaktionen med blommor och tal. Den nya lokalredaktionen hyr sitt nya kontor av kommunen.

Bohusläningen kommer att fortsätta bevaka Färgelanda på distans.

-Det är fullt tillräckligt och fungerar med den nya tekniken. Behöver vi vara på plats tar det bara tjugo minuter, säger Ingalill Sundhage, chefredaktör på Bohusläningen.

Thomas Wallin däremot, tror att den fysiska närvaron av en lokalredaktör betyder en stärkt lokal prägel, även om lokalredaktören Helena Lindgren inte kommer att vara på plats mer än en dag i veckan till att börja med.

Gunilla Mosén

Fotnot: På bilden syns från vänster Dalslands turistchef  Johan Abenius, Dalslänningens chefredaktör Thomas Wallin, kommunalrådet Ulla Börjesson, annonsförsäljare Marie Löf, lokalredaktör Helena Lindgren och näringslivsansvarige Lars-Göran Granath.

Fler avsnitt
Fler videos