Gå direkt till textinnehållet

Dubbel fällning av Aftonbladet

Rubriken ”Advokater fifflar för miljoner” på Aftonbladets förstasida den 9 maj i fjol har lett till två fällningar i Pressens Opinionsnämnd.

Rubriken ”Advokater fifflar för miljoner” på Aftonbladets förstasida den 9 maj i fjol har lett till två fällningar i Pressens Opinionsnämnd.

Artikeln ingick i en artikelserie om hur advokater fifflar eller utnyttjar det statliga ersättningssystemet – något som i en del fatt lett till åtal för bedrägeri. I tidningen den 9 maj fanns bild på 15 advokater, med underrubriken ”De begärde flera miljoner för mycket betalt”. Två av advokaterna anmälde tidningen till Allmänhetens pressombudsman. De ansåg att de felaktigt pekats ut som fifflare. Aftonbladets chefredaktör Anders Gerdin skrev i en ursäkt den 10 maj att rubriken om fiffel inte gällde de advokater som visades på bild, utan på andra delar av artikelserien.

Det räcker dock inte, konstaterar PO Olle Stenholm, som anser att kopplingen mellan anmälarna och fiffel-rubriken var av så allvarlig natur att de uppföljande publiceringarna och ursäkten inte var tillräckliga. I ett av de anmälda fallen hade anmälaren dessutom nekats möjlighet till genmäle. Opinionsnämnden fällde därför tidningen för att i ena fallet ha brutit mot god publicistisk sed och i det andra för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Fällningarna innebär att Aftonbladet de senaste tolv månaderna fällts sex gånger av PON.

Fler avsnitt
Fler videos