Gå direkt till textinnehållet

De flesta journalistutbildade får jobb

Enligt en ny rapport från Högskoleverket (HSV) hade14 procent av de med en kandidatexamen i journalistik en svag eller obefintlig ställning på arbetsmarknaden ett och ett halvt år efter examen.

HSVs rapport "Etableringen på arbetsmarknaden 2009" följer upp dem som tog examen 2007/08. I snitt hade 14 procent antingen en svag ställning på arbetsmarknaden eller stod helt utanför arbetsmarknaden.

Gruppen med en kandidatexamen i journalistik låg precis på snittet. 14 procent hade en svag eller obefintlig plats på arbetsmarknaden. Med det avses att man tjänade mindre än 165 700 kronor i arbetsinkomst 2009 eller hade varit arbetslös/i arbetsmarknadspolitisk åtgärd större delen av året.

För personer med en magisterexamen i journalistik, kommunikation eller information var siffran högre; 23 procent var svagt eller inte alls förankrade på arbetsmarknaden.

Alla journalistutbildade som var etablerade på arbetsmarknaden jobbade dock inte som journalister. Bland dem med en kandidat i journalistik jobbade 75 procent som journalister, informatörer, författare eller närliggande yrken (HSV särredovisar inte alla yrken). 

Läs hela rapporten här.

 

Fler avsnitt
Fler videos