Gå direkt till textinnehållet

C More anmäls till JK för våldsskildringar

Granskningsnämnden för radio och TV har fällt TV-kanalerna C More First och C More Series för att de sänt en TV-serie och en film med våldsskildringar på tider då barn kunnat se dem.

Två avsnitt av TV-serien The Leftovers i C More Series innehöll närgånget och verklighetstroget våld. Eftersom de sändes med start klockan 17.00 var risken för att barn skulle kunna se dem betydande. Nämnden beslutade att anmäla sändningarna till Justitiekanslern, JK.

Nämnden ansåg även att dessa avsnitt och ytterligare sju avsnitt av serien innehöll flera våldsamma scener som var av sådan karaktär att sändningarna stred mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft.

Nämnden fällde samtidigt sändningen av långfilmen Concrete Blondes i C More First. Enligt nämnden innehöll filmen flera scener med våld som var av sådan karaktär att det kunde verka skrämmande för barn. Mot bakgrund av att filmen sändes före klockan 21.00 stred sändningen mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft.

Annons Annons