Gå direkt till textinnehållet

Arbetsgrupper tar över förhandlingen

Både Journalistförbundet och Tidningsutgivarna har nu sagt ja till medlarnas förslag om att medlingen mellan förbundet och Tidningsutgivarna ska ajourneras till den 19 april och att förhandlingen tills dess ska drivas vidare i två arbetsgrupper.

Både Journalistförbundet och Tidningsutgivarna har nu sagt ja till medlarnas förslag om att medlingen mellan förbundet och Tidningsutgivarna ska ajourneras till den 19 april och att förhandlingen tills dess ska drivas vidare i två arbetsgrupper.

Två arbetsgrupper, med representanter från Journalistförbundet och TU, ska fram till dess försöka hitta en teknik för tvistelösning angående upphovsrätten och arbeta fram direktiv till en arbetsgrupp i lönefrågor.

Medlingen återupptas den 19 april.

Fler avsnitt
Fler videos