Gå direkt till textinnehållet

Arbete mot nazism belönades

Stiftelsen Hela Sverige - Artister mot nazister har delat ut stipendier till personer och organisationer "som arbetar mot nazism". Expo och dess bildredaktion var några av pristagarna.

Expo får 500 000 kronor med motiveringen: "Expo har under lång tid gjort en utomordentligt betydelsefull insats i kampen mot nazismen i Sverige. Expo har satt ljuset på även de mörkaste skrymslena i den högerextrema tankevärlden. Genom sina opinionsbildande och rådgivande verksamhet, som även inneburit personligt risktagande, har man aktivt motverkat spridningen av högerextrema och rasistiska idéer och gett stöd och uppmuntran åt personer som på olika sätt konfronterat nazismen och högerextremismen." Stipendiet är en del av det stipendium som tilldelades Expo år 2007 då stiftelsen beslutade att ge Stiftelsen Expo 500 000 kronor per år under en femårsperiod för fortsatt arbete mot nazism och högerextremism.

Expos bildredaktion får ett stipendium på 100 000 kronor till fotografisk utrustning med motiveringen: "En bild säger mer än tusen ord. Med stort mod och personligt risktagande har Expos bildredaktion visat upp de mörka krafternas ansikte. (…) En viktig förutsättning för Expos arbete är att det finns tillgång till ett egenproducerat tekniskt och bildmässigt bra bildmaterial."

Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg som skrivit boken Slaget om svenskheten får ett stipendium på 50 000 kronor. "Boken innehåller en noggrann genomgång av Sverigedemokraternas politik, både den programmatiska och den reella, inom olika områden. Genom sitt arbete bidrar de till att sprida kunskap om vad Sverigedemokraterna står för och om partiets kopplingar till nazismen. boken är ett bra redskap i kampen mot nazismen", skriver juryn.

Fler videos
Fler avsnitt