Gå direkt till textinnehållet

50 tjänster bort på SVT Nyheter och samhälle

Fram till 2006 ska Sveriges Televisions enhet Nyheter och samhälle minska med 50,5 tjänster. Av dessa är 24 tjänster redaktionella – trots det som tidigare sagts om att nedskärningarna bara skulle drabba produktion och administration.

Fram till 2006 ska Sveriges Televisions enhet Nyheter och samhälle minska med 50,5 tjänster. Av dessa är 24 tjänster redaktionella – trots det som tidigare sagts om att nedskärningarna bara skulle drabba produktion och administration.

I onsdags informerades fackklubbarna på SVT om de nedskärningar som är aktuella på Nyheter och samhälle fram till 2006. Totalt ska 50,5 tjänster bort, varav 22 på produktionssidan, fyra inom administrationen och en halv på webben. Resten av tjänsterna gäller redaktionerna på Nyheter (sju tjänster) och Samhälle (17 tjänster).

Eftersom det tidigare beslutats om personalminskningar på samhällsavdelningen, genom att personal flyttas till andra avdelningar, kommer det totala antalet anställda på samhällesavdelningen att minska från 88 till 59 – en minskning med en tredjedel. Av dessa försvinner 17 tjänster – producenterm reportrar och redaktörer – som en följd av de nyligen klubbade nedskärningarna. Nedskärningarna kommer att ske via pensioneringar, avtalspensioner och omplaceringar, men i ett mejl till personalen konstaterar NoS-chefen Eva Hamilton också att “uppsägningar inte kan uteslutas”.

På nyhetsredaktionen ska sju tjänster bort. Där har det tidigare, enligt Hamilton, rått en “övertalighet av redaktionella medarbetare” och “med tanke på att tjänstlediga, inte minst barnlediga, medarbetare efter hand återkommer i ordinarie tjänst, måste vi redan nu påbörja minskningen av övertaligheten för att det inte ska uppstå underskott i budgeten.” Ambitionen är att klara detta på frivillig väg, men även här konstaterar Eva Hamilton att “uppsägningar inte kan uteslutas”.

Generellt gäller att neddragningarna bör ske under den första delen av perioden, det vill säga redan i år och nästa vår.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos