Gå direkt till textinnehållet

YEN ändrar sina rutiner

Yrkesetiska nämnden, YEN, ändrar sin arbetsordning på ett par viktiga punkter. – Det har funnits missförhållanden och brister som ingen tidigare brytt sig om, vare sig i nämnden eller i Journalistförbundets styrelse, säger nämndens sekreterare Christoph Andersson.

Yrkesetiska nämnden, YEN, ändrar sin arbetsordning på ett par viktiga punkter.
– Det har funnits missförhållanden och brister som ingen tidigare brytt sig om, vare sig i nämnden eller i Journalistförbundets styrelse. Därför har vi föreslagit de här förändringarna, säger nämndens sekreterare Christoph Andersson, som sedan han tillträdde hösten 2000 haft i uppdrag att se över arbetsordningen.

Den viktigaste förändringen är att ärenden som anmäls till nämnden högst får vara ett år gamla, vilket ska minska arbetsbelastningen och leda till att aktuella och principiellt viktiga frågor prioriteras. En annan nyhet är att personer som är anställda vid samma företag som ärendet berör inte får delta i nämndens beslut. Ytterligare en förändring är att det inte ska gå att slippa kritik genom att inte uttala sig för nämnden: även den som ”uppsåtligen vägrar svarar på frågor” ska kunna klandras för svarsvägran.

Kraftig kritik mot YEN i ex-jobb

YENs hantering av de etiska frågorna har nyligen kritiserats kraftigt i ett examensarbete vid journalistutbildningen vid Stockholms universitet, JMK. Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom-Hulthén välkomnar den granskningen, liksom YENs initiativ till nya rutiner.

– Det är en bra hjälp på vägen. Vi kommer inom förbundet att tillsätta en grupp som tittar på det här. Jag hoppas att det ska leda till en bra och intensiv debatt om de yrkesetiska frågorna.

“Förbundet har misskött jobbet”

Även Nils Funcke, kanslichef i Föreningen Grävande Journalister, har varit ytterst kritisk till hur Journalistförbundet och YEN har hanterat de yrkesetiska frågorna.

– Förbundet har misskött det jobbet och inte haft ordning på papper, beslut och utredningar. De nya reglerna verkar skapa förutsättningar för en tuffare och mer tvingande diskussion, men allt står och faller med hur de nya kvastarna agerar. Om YEN blir något som svenska journalister kommer att ta på allvar eller om det förblir något man fnyser åt, säger Nils Funcke.

Allt handlar dock inte bara om regelverk, betonar han.

– För att vi ska få en självinsikt och självkritik i kåren krävs det att diskussionen om yrkesetik ständigt hålls levande. Att redaktionsledningarna ser till att vardagsetiken diskuteras ute på redaktionerna och att Journalisten fortsätter att lyfta fram konkreta exempel, med namns nämnande. Det är först då det tar skruv. Det är genom de praktiska exemplen som principerna blir konkreta och möjliga att diskutera.

Förslag om sammanslagning med PO

I diskussionen om YEN har det ibland först fram förslag om en sammanslagning av de olika yrkesetiska organ som finns – PO, YEN, Textreklamkommittén och Granskningsnämnden – enligt norsk förebild. Men det är Nils Funcke skeptisk till.

– Självtukt ska man sköta själv.

mj@sjf.se

RÄTTELSE

I förra numrets referat från Publicistklubbens möte dansade fingrarna väl snabbt över tangenterna: Nils Funcke är inte ordförande i Föreningen Grävande Journalister, utan kanslichef i densamma. Vidare avsåg Funckes kritik mot Yrkesetiska Nämnden och dess slarv inte dagens ledning, utan tidigare ledningars försyndelser.

Fler avsnitt
Fler videos