Gå direkt till textinnehållet

Vision minskar sin personal med ett tiotal

Tidningen Vision minskar sin personal med ett tiotal anställda. Det är ännu inte klart om besparingarna kommer att drabba tidningens journalister. Förhandlingar pågår. Vision kommer även att gå över till tabloidformat och dra in söndagsupplagan för att minska sina kostnader.

Tidningen Vision minskar sin personal med ett tiotal anställda. Det är ännu inte klart om besparingarna kommer att drabba tidningens journalister. Förhandlingar pågår. Vision kommer även att gå över till tabloidformat och dra in söndagsupplagan för att minska sina kostnader.

De senaste året har Vision expanderat kraftigt med ökad utgivningstakt och nyanställningar. I dag har Vision 55 anställda. Företaget har framför allt riktat in sig på att skriva om den nya ekonomin. Men när luften gick ur IT-bubblan påverkade det även Vision. Annonsintäkterna minskade både för papperstidningen och webbplatsen.

– Vi byggde upp en organisation för en tillväxtmarknad som inte längre finns. I dag har vi en för stor organisation som kostar för mycket. Vi tror inte på en uppgång till hösten. Därför drar vi ner på kostnaderna nu för att få en lönsam verksamhet under andra halvåret i år, säger Visions VD Robert Tinterov.

Annons Annons

Samtidigt satsar Visions huvudägare Spray Venture ytterligare miljoner för att säkra framtiden för tidningen. Hur mycket vill dock ingen säga.

pj@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos