Gå direkt till textinnehållet

Vikarierna kräverökat förbundsstöd

Under kongressen gjorde vikarierna sina röster hörda. Tre vikarier framträdde och krävde ökat stöd från förbundet och klubbarna.

Under kongressen gjorde vikarierna sina röster hörda. Tre vikarier framträdde och krävde ökat stöd från förbundet och klubbarna.

Kongressombudet Lotta Eurén, tillika vikarie sedan tre år, gav församlingen en nyttig påminnelse om hur vikarierna har det.

Hon berättade att hon ofta får börja sin arbetsdag med att städa skrivbordet efter den fast anställde som brukar sitta där. Hon och andra vikarier får ofta inte lösenord till datorn, de ges inga instruktioner i hur man använder textarkivet, de ges ingen egen e-postadress etc.

Annons Annons

Lotta Eurén tog även upp LAS, Lagen om anställningsskydd.

-Arbetsgivarna använder LAS för att hålla åtminstone tusen av Journalistförbundets medlemmar utanför allt vad arbetstrygghet heter. Jag kan inte begripa att detta tillåts fortsätta. På varje arbetsplats finns klubbar som skulle kunna sätta sig på tvären.

Ytterligare två vikarier, Hafinda el-Abed och Jenny Lindeborg, var uppe i talarstolen och puffade för vikariernas sak.

Lotta Euréns krav gick ut på att SJF ordnar vikarieträffar med facklig utbildning en gång om året samt att förbundet vid förhandlingar trycker på i vikariefrågorna.

Till förbundsledningens fördel ska sägas att talarna tyckte att den gjort en hel del för vikariernas sak, bland annat genom att informera om och inventera vikariernas situation. SJF och TU har tillsatt en arbetsgrupp som diskuterar vikariernas arbetsförhållanden.

Susanne Björkenheim från förbundsstyrelsen svarade på Lotta Euréns krav att hon ser det som angeläget att arbeta för vikarierna men att frågorna måste drivas vid avtalskonferenserna. Kongressen beslöt vid omröstning att det är den linjen som ska gälla.

Susanne Björkenheim uppmanade klubbarna ute på arbetsplatserna att ta större ansvar för vikarierna men betonade samtidigt att vikarierna själva måste strida för sina rättigheter.

sw@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos