Gå direkt till textinnehållet

Var tredje journalist har varit hotad

Mer än var tredje journalist på dagstidningar har någon gång under sin karriär blivit hotad och över hälften av journalisterna tror att hotelserna påverkar journalistiken negativt

Mer än var tredje journalist på dagstidningar har någon gång under sin karriär blivit hotad och över hälften av journalisterna tror att hotelserna påverkar journalistiken negativt.

Det visar en enkätundersökning som gjorts av tre elever på JMK (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet) och som presenteras i senaste numret av Scoop.

Var sjätte journalist blev hotad i sitt arbete under 2003, visar undersökningen. Bara 5 procent av de tillfrågade tror att hotbilden leder till självcensur, även om över hälften misstänker att hoten påverkar journalistiken negativt.

De flesta tog inte hoten på något större allvar. Enligt undersökningen polisanmäldes bara vart femte hot som journalisterna själva uppfattade som allvarliga. Orsakerna är många, bland annat har journalister litet förtroende för polisens möjlighet att lösa brottet. Vissa hänvisade också till ett bristande engagemang från tidningsledningens sida.

Undersökningen gjordes av Oskar Reimer, Veronica Eriksson och Lise-Lotte Lindgren. De skickade enkäter till fem Stockholmstidningar och 21 slumpvis utvalda landsortstidningar. Enkäter postades till alla som hade byline i dessa tidningar den 5 december 2003. Hittills har de fått in 250 svar.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos