Gå direkt till textinnehållet

Utbrett missbruk av presskort

Nationalmuseum i Stockholm beräknar att man förlorar 225 000 kronor om året på myglande journalister.Museiledningen ber nu SJF om hjälp för att stävja ofoget.

Nationalmuseum i Stockholm beräknar att man förlorar 225 000 kronor om året på myglande journalister.

Museiledningen ber nu SJF om hjälp för att stävja ofoget.

Som bekant går journalister in gratis på vissa museer, nöjesställen med mera om de visar upp ett presskort. Med åren har det vuxit till ett problem för bland annat Nationalmuseum.

– Ungefär 3 000 journalister om året använder presskortet för att passera kassorna utan att betala, trots att de är här privat, hävdar Agneta Karlström, informationschef vid Nationalmuseum.

Hur vet du att de inte besöker museet i jobbet?

– De som är här i tjänsten går på pressvisningarna men det gör inte de här 3 000 journalisterna. Vi har akuta ekonomiska svårigheter och de uteblivna intäkterna på grund av att man missbrukar presskorten är en stor summa för oss.

Varför låter ni inte enbart de som går på pressvisningarna komma in gratis?

– Vi försökte med det för ett par år sedan men det ledde till ett ramaskri bland journalisterna, säger Agneta Karlström.

Systemet med ett journalistfrälse framstår som än mer märkligt med tanke på att konstnärer som är medlemmar i KRO bara får 15 kronors rabatt medan de tusentals fritidsbesökande journalisterna helt slipper entrén på 75 kronor.

Nationalmuseet har tröttnat på det småmyglande pressfolket. Nyligen kontaktade man SJF för att få veta vilka typer av presskort som är vedertagna så att man kan stoppa åtminstone journalister med förfalskade handlingar.

Även vid Moderna Museet i Stockholm är man rejält less på gratisbesökande journalister. Förra året kom 710 journalister till pressvisningarna. Drygt 3 400 journalister gick in gratis på visningarna utan att besöka pressvisningarna. Cirka 85 procent av dem hade svenska presskort.

– Visst är de här på fritiden, de är ju inte intresserade av vårt pressmaterial, säger en kvinna i entrén. Var de tusentals gratisbesökarna här i jobbet skulle ju tidningarna vara fyllda av reportage om Moderna Museet.

May-Britt Pella, pressansvarig på Stockholmsmässan vid Älvsjö, räknar med att 500 journalister varje år missbrukar sitt presskort för att gå in avgiftsfritt på mässan. Hon poängterar dock att det inte enbart handlar om SJF-are, en del har med sig presslegitimation från andra organisationer varav en del troligen bara finns på papperet.

– Det har ju blivit vedertaget att journalister använder presskorten för att komma in gratis på Skansen och andra ställen, säger hon.

Bruno Leidig vid färjebolaget Scanlines som trafikerar sträckan Helsingborg-Helsingör, uppger att man tog bort gratis pressresor för fyra år sedan.

– Det var för mycket fusk, de gjorde ju allt utom att journalistera.

Hur vet du det?

– Kommer man med händerna fulla av ölbackar och presskortet i munnen behöver man inte undra.

En journalist i Stockholm som åtta-tio gånger besökt Skansen gratis med sina barn håller med om att det är fel att använda presskortet på det här sättet.

– Det är billigt. I dubbel bemärkelse. Gratis mackor och Skansenbesök är dock bara symbolfrågor, förvisso viktiga, men det är inte vid ingången till ett museum journalisterna köps upp. Tyvärr finns det andra korrumperande tendenser som i större utsträckning undergräver vår trovärdighet.

– Presskortet ska användas i tjänsten. Punkt slut, kommenterar Lilian Ottosson, ordförande för Yrkesetiska nämnden (YEN) vid SJF. Missbruk av presskort kan skapa en bild av att journalister skor sig på sitt yrke. Fick vi upp ett sådant här fall i YEN skulle det troligen stanna vid ett påpekande.

Samtidigt betonar Lilian Ottosson vikten av att journalister i tjänst gratis ska kunna besöka till exempel museer utanför pressvisningarna.

– I annat fall styr andra när och under vilka förhållanden vi utför vårt arbete.

Fler avsnitt
Fler videos