Gå direkt till textinnehållet

URs klubbordförande: Häpnadsväckande dåligt skött

Utbildningsradion, UR, vill av besparingsskäl stänga sina kontor i Örebro, Växjö och Luleå.

Utbildningsradion, UR, vill av besparingsskäl stänga sina kontor i Örebro, Växjö och Luleå.

Företaget beräknar att spara nästan sju miljoner kronor på nedskärningen. Sammanlagt riskerar sex tjänster att försvinna, en i Växjö, tre i Örebro och två i Luleå.

VD Christina Björk informerade i onsdags knapphändigt journalistklubben om planerna.

Annons Annons

– Det verkar vara långt tänkt, men vi har fått lite information, säger journalistklubbens vice ordförande Inga-Lill Asplund. Vi har inte sett beräkningsunderlaget och jag kan inte överblicka hur detta kommer att påverka situationen för andra yrkesgrupper och radioproducenter.

Enligt Inga-Lill Asplund kom beskedet oväntat.

– En del har haft sina aningar, men när skyddsombudet frågade om det var organisationsförändringar på gång förnekade ledningen det.

Enligt Christina Björk är nedläggningarna ett led i URs strategiska arbete där man utgår från användarnas behov.

– Radions roll i utbildningen har minskat, förutom i språkutbildningen. När vi effektiviserar satsar vi på de mest använda medierna, TV och webb.

Björk hänvisar också till att URs program kostar mer per sänd timme än vad Sveriges Radios program kostar.

En invändning mot det är att URs program bygger på kvalificerat material som är mer arbetskrävande.

– Vi vill försvara kvaliteten och räknar inte kostnaderna på samma sätt som man gör på SR. Men kostnaderna för våra radioprogram är ändå för höga.

Förhandlingar om omorganisationen inleds den 21 juni.

En av dem som riskerar att förlora jobbet är journalistklubbens ordförande Andreas Morén, som för närvarande är föräldraledig. Han är upprörd:

– Företaget har skötts häpnadsväckande dåligt. Radiokontoret i Örebro fungerar bra. Björk verkar hysa ett agg mot URs radioverksamhet.

Om nedläggningarna genomförs återstår de tre regionala kontoren i Göteborg, Malmö och Sundsvall.

Fler avsnitt
Fler videos