Gå direkt till textinnehållet

Trots det egna direktivet EUs hemsidor går fria från PUL

EUs institutioner skulle ha infört egna regler för dataskydd för snart ett år sedan. Det har inte skett. EUs organ uppfyller inte det egna fördraget.

EUs institutioner skulle ha infört egna regler för dataskydd för snart ett år sedan. Det har inte skett. EUs organ uppfyller inte det egna fördraget.

– Arbetet går långsamt. Vi lär inte kunna presentera något färdigt förslag på dataskyddsregler i år, säger Pekka Nurmi, ordförande för den rådsarbetsgrupp som har till uppgift att föreslå en personuppgiftslag för EUs egna institutioner.

Bryter EU-organen, som kommissionen, mot EUs egen grundlag?

– Det skulle man kunna säga. I princip kan man ju anmäla kommissionen för traktatsbrott, men det blir svårt i praktiken. Det finns ju ännu inga juridiska instrument att basera en sådan anmälan på, säger Nurmi.

Brottet består i att EU varken har infört en rättsakt för skydd av personupplysningar, eller en central datainspektion för de egna institutionerna. Det skulle man har gjort senast den 1 januari i år.

Men varken en EU-PUL eller en central datainspektion existerar i sinnevärlden.

Däremot finns ett bindande direktiv för medlemsländerna.

Klas Reinholdsson är hovrättsassessor på Justititedepartementet och svensk ledamot av arbetsgruppen.

Han menar att EU centralt är på väg in i samma sorts konflikt mellan dataskydd och öppenhet som Sverige har hamnat i efter beslutet om PUL.

– Om till exempel parlamentet ska fortsätta publicera namn på Internet ska man också inhämta samtycke från dem man namnger, samtidigt som man nu fokuserar på öppenhet i EU. Hur det skall förenas med dataskydd har vi än så länge bara tangerat i arbetsgruppen, säger han.

Det bekräftar arbetsgruppens ordförande Pekka Nurmi:

– Vi vet att medlemsländerna har haft en del problem med att uppfylla direktivet på den punkten. Men vi vill inte dra in de aspekterna innan de centrala reglerna är på plats.

Diskuterar inte arbetsgruppen hur man skall hantera personuppgifter på nätet?

– Egentligen inte. Internet är en fråga som inte bara berörs av dataskyddsregler. Skulle det uppstå särskilda problem här får vi värdera situtionen när reglerna har varit i kraft några år, säger han.

Bland medlemsstaterna går det också trögt. Enbart sju av 15 länder har ännu anpassat sin egen lagstiftning till direktivet från 1995.

Fler avsnitt
Fler videos