Gå direkt till textinnehållet

Tolv landsting JO-anmäls för TV-inspelningar

Centrum för rättvisa anmäler tolv landsting till Justitieombudsmannen (JO) för att TV-bolag tillåts filma på sjukhus, på olycksplatser och i ambulanser. Ofta sker inspelningarna utan att patienter och deras anhöriga informerats i förväg, skriver anmälaren på DN Debatt.

Enligt Centrum för rättvisa gäller anmälningarna brott mot offentlighets- och sekretesslagen och kränkning av människors rätt till respekt för privatlivet enligt Europakonventionen.

I en artikel på DN Debatt skriver Clarence Crafoord, VD för Centrum för rättvisa: "Det är ett brott mot offentlighets- och sekretesslagen att utan samtycke röja identiteten på patienter och exponera journaluppgifter på detta sätt". Han hänvisar till att JO tidigare fällt Akademiska sjukhuset i Uppsala för att ha godkänt TV-inspelningar.

Centrum för rättvisa har begärt ut samtliga avtal som tecknats mellan TV-produktionsbolag och något av landstingen de senaste tio åren. Det visade sig att tolv av 21 landsting och regioner har någon typ av sådana här avtal, skriver Clarence Crafoord.

Fler avsnitt
Fler videos