Gå direkt till textinnehållet

Texter lades ut på portal utan tillstånd

Utan att förhandla med facket har Sundsvalls Tidning lagt ut texter skrivna av tidningens reportrar på den kommersiella portalen sundsvall.nu. Företagsledningen erbjöd ungefär 100 kronor extra per år, vilket fackklubben sade nej till.

Utan att förhandla med facket har Sundsvalls Tidning lagt ut texter skrivna av tidningens reportrar på den kommersiella portalen sundsvall.nu. Företagsledningen erbjöd ungefär 100 kronor extra per år, vilket fackklubben sade nej till.

Tidningens reportrar kunde även ha blivit personligen ansvariga för vad de skrivit på portalen. Internetbolag, som sundsvall.nu, kategoriseras inte som massmedieföretag och omfattas därför inte av yttrandefrihetsgrundlagen. Internetbolag kan inte ha en ansvarig utgivare, vilket betyder att journalister i värsta fall kan bli stämda för förtal.

Tidningsutgivarna har även i sin tidskrift ”Medier, Internet och Juridik” skrivit att grundlagsskyddet endast gäller då en nättidning också ger ut ”en tryckt skrift eller sänder radio eller TV d v s är ett massmedieföretag.”

Annons Annons

Sundsvall.nu öppnades den 1 november och ägs till lika stora delar av Sundsvalls Tidning, fastighetsbolaget Norrporten och dataföretaget Datavis.

Tidningsledningen hävdade till en början att artiklarna inte publicerades på portalen, utan att texterna syntes på portalen när de publicerades på Sundsvalls Tidnings egen webbsida ST.nu. Därför ansåg de att det inte rörde sig om en upphovsrättslig fråga.

Fackklubben på Sundsvalls Tidning hade en helt annat uppfattning och menade att om webbadressen är sundsvall.nu är det portalen surfaren befinner sig på och inte ST.nu. Därför krävde fackklubben att journalisterna skall få lika mycket betalt som när deras texter publiceras på tidningens egen webbsida: 1260 kronor per år. Tidningsledningens första bud var ett tillägg på tio procent. De kunde tänka sig att gå upp till 140 kronor. Under tiden som förhandlingarna nu pågår läggs inga fler texter ut på portalen.

– Företagsledningen har erkänt att de gjorde fel då de inte kontaktade facket, eftersom artiklarna ligger på en annan webbadress. På den punkten är vi överens, säger klubbordförande Malin Elfving.

Sundsvalls Tidnings chefredaktör Kjell Carnbro menar att det inte är meningsfullt att fortsätta förhandla eftersom han anser att parterna står alldeles för långt ifrån varandra.

pj@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos