Gå direkt till textinnehållet

Studentbay polisanmäls

Studentbay polisanmäls i dag av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund som företräder upphovsmännen ? författarna. De anser att Studentbay olagligen har tillgängliggjort författares böcker på sin webbplats.  

Studentbay har sedan november 2007 i kommersiellt syfte, olovligen och utan läromedelsförfattares tillstånd, gjort upphovsmännens böcker elektroniskt tillgängliga för allmänheten på sin webbplats.

Studentbay uppmanar och medverkar även till exemplarframställning genom sin nedladdningstjänst där studenter kan ”betala” genom att själva lägga in kursböcker som de skannat illegalt. Studentbay, liksom de som laddar ner samt förser Studentbay med litteratur, begår brott mot upphovsrättslagen. Brotten, som har bevissäkrats av Sveriges Läromedelsförfattarnas Förbund, kan ge upp till två års fängelse.

? Anmälan är viktig av principiella skäl. Att tillgängliggöra författares texter på nätet utan upphovsmännens samtycke är olagligt och oacceptabelt, säger Jöran Enqvist, ordförande i SLFF. Sådana stölder leder till ett inkomstbortfall som i förlängningen innebär att allt färre läromedel skrivs. Risken är påtaglig att aktuell kurslitteratur kommer att saknas, framför allt i smala ämnesområden, där marknaden är särskilt känslig.

? Det är allvarligt att Studentbay, inte bara för egen del begår upphovsrättsintrång, utan genom sitt förhållningssätt indirekt uppmanar studenter att begå upphovsrättsintrång, säger Jenny Lundström, förbundsdirektör i SLFF.

 

Fler videos
Fler avsnitt