SR och SVT fälls för Arbetarbladets avslöjande

7 januari, 2020

GRN-beslut SVT Nyheter Gävleborg och SR P4 Gävleborg fälls för rapportering om uppgifter som Arbetarbladet i Gävle publicerade om en socialdemokratisk lokalpolitiker och hans fru. RÄTTAD.

Den 7 mars i fjol publicerade Arbetarbladet ett större avslöjande om hur två Gävleprofiler, en socialdemokratisk politiker och hans fru som är aktiv inom kulturlivet, försökt ”lura myndigheterna på pengar” och tvingats betala tillbaka över 700 000 kronor.

Enligt tidningen ska en kommunbidragsmottagande kulturförening där politikerns hustru haft en ledande ställning ha betalat in pengar till ett aktiebolag som makarna är huvudägare i och drivit tillsammans. Politikern är anställd på enheten Kultur- och föreningsstöd i Gävle kommun, en enhet som delar ut ekonomiskt stöd till kulturföreningar.

Enligt Arbetarbladet var politikern under utredning för jäv och makarna utreddes av Skatteverket för misstänkt skattefusk, bland annat för att de ska ha använt företagets pengar till privata inköp som restaurangbesök och resor.

Både Sveriges Radio P4 Gävleborg och Sveriges Television Nyheter Gävleborg rapporterade om Arbetarbladets uppgifter. SVT valde liksom Arbetarbladet att namnge makarna, medan SR bara namngav maken. Makarna anmälde båda till Granskningsnämnden.

SR P4 Gävleborg berättade i inslaget den 7 mars att Gävlepolitikern avgått från sitt uppdrag som ordförande för kommunrevisionen på grund av misstankar om jäv. I inslaget hänvisades till Arbetarbladets avslöjande samma dag, och i sitt yttrande till nämnden uppger SR att man haft grund för att anta att uppgifterna varit korrekta. SR P4 Gävleborg uppgav att makarnas gemensamma bolag ”enligt utredningar av Skatteverket har ägnat sig åt skattefusk”.

Nämnden anser att begreppet ”skattefusk” var missvisande, men menar också att SR i sina yttranden visat att Skatteverket i sin utredning funnit att bolaget lämnat oriktiga uppgifter i sina deklarationer och måste betala tillbaka mer än 700 000 kronor i bland annat skatt. Nämnden anser därför att bristen inte var så allvarlig att inslagen strider mot kravet på saklighet, och väljer att fria men kritisera inslaget i det avseendet.

Granskningsnämnden anser att rapporteringen rörande politikern hade ett ”oavvisligt allmänt intresse” men att hans fru inte hade någon framskjuten ställning i samhället och menar att det därför inte fanns något sådant allmänt intresse som kunde motivera intrånget i hennes privatliv. Trots att hennes namn aldrig nämndes i inslaget fälls det för att vara i strid med bestämmelsen om respekt för hennes privatliv.

SVT Nyheter Gävleborg påstod i sitt inslag den 7 mars att Gävlepolitikern ”har ägnat sig åt skattefusk och misstänks för jäv”, samt påstod att han betalat ut bidrag till sin frus förening.

Granskningsnämnden anser att SVT inte visat grund för dessa påståenden, och att det senare i inslaget framgick att det handlade om misstankar ändrar inte nämndens bedömning. Inslaget fälls för osaklighet.

SVT Nyheter Gävleborg rapporterade dessutom den 21 mars att makarna ska ha sålt sitt skuldsatta bolag till kriminella, så kallade ”målvakter”. Makarna skulle enligt inslaget vara misstänkta för ekobrott och ärendet ska vara överlämnat till Ekobrottsmyndigheten för utredning. Uppgifterna om utredningen kom från en anonym källa.

Granskningsnämnden anser att det inte framgick tillräckligt tydligt att uppgifterna kom från en anonym källa, och att det därför framstod för tittarna som ett klarlagt faktum att paret utreddes för ekobrott. Det inslaget fälls därför också för osaklighet.

Dessutom anser Granskningsnämnden att samtliga inslag stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet, gällande båda makarna. Bristerna i kravet på saklighet medförde nämligen att det saknades ett oavvisligt allmänt intresse för att publicera uppgifterna även rörande politikern.

Fotnot: Huruvida makarna anmält Arbetarbladets rapportering till Medieombudsmannen (dåvarande Pressombudsmannen) är inte känt.

 

RÄTTELSE: I en tidigare version av artikeln framstod det som att SR P4 Gävleborg publicerat namnet på både politikern och hans hustru. Så var inte fallet. Bara makens namn publicerades.

GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies