Södermanlands Nyheter utmålade tonåring som festförstörare

18 juni, 2019

MEN-beslut Södermanlands Nyheter skrev att en ungdomsfestival tvingats stänga på grund av en tonårig ”festförstörare” som varit påverkad och bitit andra. Pressens Opinionsnämnd anser att tidningen brustit mot god publicistisk sed genom att utpeka pojken som skyldig till att festivalen stängdes.

Pojken uppgavs i texten vara våldsam, drogpåverkad och ha bitit personer omkring sig. Polisen ingrep och händelsen uppmärksammades av många på området.

Trots att pojken, en tonåring, är anonymiserad och endast omnämns med sin ålder anser PON att Södermanlands Nyheter ska klandras.

I pappersutgåvan framstår det som att pojken ensam orsakade att festivalen stängdes, men det var först senare arrangören beslutade att avsluta festivalen. Att ensam pekas ut som ansvarig för stängningen menar PON har medfört en publicitets skada för pojken, liksom att pekas ut som drogpåverkad för dem som besökte festivalen. ”Med hänsyn till pojkens ålder är skadan oförsvarlig. Tidningen bör därför klandras”, skriver PON i sitt beslut.

Texterna om händelsen skiljer sig åt i pappersutgåvan och i nätutgåvan, men PON finner skäl att klandra båda publiceringarna.

PON påpekar i sitt beslut att särskild hänsyn bör visas när man rapporterar om barn och ungdomar.

MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies