Gå direkt till textinnehållet

Sms kan betraktas som allmän handling

TV4 Umeå får rätt att ta del av de sms ett kommunalråd skickat från sin tjänstemobil. Kammarrätten i Sundsvall anser att meddelandena kan betraktas som allmän handling.

TV4 Nyheterna Umeå nekades av Umeå kommun att ta del av sms som ett kommunalråd skickat från sin tjänstemobil. Kommunen likställde sms med telefonsamtal, och vägrade lämna ut uppgifterna.

Men kammarrätten i Sundsvall går på TV4s linje och fastslår att sms som skickas till eller från en politikers tjänstetelefon kan betraktas som allmän handling. Huruvida det innebär att en kommun är skyldig att registrera och diarieföra sms så som man gör med e-post är oklart.

Umeå kommun har tre veckor på sig att överklaga kammarrättens beslut.

Fler videos
Fler avsnitt