Gå direkt till textinnehållet

Skarp kritik mot Sydsvenskans journalistklubbs interna arbete

Revisorerna är starkt kritiska mot hur journalistklubben på Sydsvenskan skött sitt interna arbete. Ordföranden i klubben hänvisar till att det varit en turbulent tid och att arbetsbördan har varit omänsklig.

– Det krävs en riktigt rejäl uppryckning för att man ska kunna kalla det en journalistklubb vid dess rätta namn, säger revisorn Anders Fagerström som tillsammans med Per Roijer riktar kritik mot Sydsvenskans journalistklubbs interna arbete gentemot medlemmarna.

Tomas Fröstberg har valt att dra sig tillbaka som ordförande men kvarstår i styrelsen.
– Det finns ett visst fog i kritiken och framförallt behövs det en förändring.

Annons Annons

Den allvarligaste bristen anser revisorn Anders Fagerström är journalistklubbens bristande kommunikation med medlemmarna i förbundet.

– Information till medlemmarna är undermålig, eller ja, den är värre än undermålig. Den har inte funnits alls, säger Anders Fagerström.

Revisorerna valde att skicka ut revisionsberättelsen till medlemmarna innan den nya styrelsen utses den 26 februari. 

– Vi ansåg att det var så exceptionellt det vi hade att säga. Vi ville ge tid till medlemmarna att gå igenom detta, ställa frågor hur det kan ha blivit såhär och fundera vilka personer som ska sitta i styrelsen. Vi har fått många dunkar i ryggen i stil med att det är skönt att det är i alla fall någonting som fungerar i klubbverksamhet, säger Ander Fagerström.

Tomas Fröstberg tror att orsakerna går att finna i den turbulenta tid Sydsvenskan har gått igenom senaste året.

– Det är svårt att veta om kritiken ska läggas på mig personligen eller på hela styrelsen. Men om man tittar på omständigheterna som varit kanske det kan vara en förklaring. I många avseenden har det varit en oerhört tuff period, med flera byten av chefredaktörer, och fussion mellan de fyra tidningarna som vi fick reda på strax innan sommaren.

Journalistklubben får även kritik av revisorerna för den bristande dokumentationen av styrelsens arbete. Endast tre av sexton sammanträden är protokollförda och endast ett klubbmöte, enligt revisionsberättelsen. Dessutom är närvaron vid sammanträdena låg, vilket revisorerna ser som en av de bakomliggande orsakerna till journalistklubbens bristande arbete.

Tomas Fröstberg, varför dokumenteras inte er verksamhet som den ska?

– Delvis handlar det om att uppslutningen vid styrelsemötena. Det är inte lönt att föra protokoll.

Varför tror du att det är så dålig uppslutning vid mötena?

– Då måste man diskutera varför det fackliga engagemanget tryter överlag. Jag har ingen aning om varför det är så. Det kan bero på att det fackliga arbetet inte är meriterande. Men för mig är det svårt att förstå varför folk inte engagerar sig i sin arbetsplats.

Tomas Fröstberg kommer att avgå som ordförande när den nya styrelsens utses i slutet av februari. Han tror klubbens arbete kan förbättras om de får mer fackliga resurser.

– Vi har krävt mer facklig tid och inte fått det. Det har varit en omänsklig arbetsbörda. Men nu får vi en ny heltidstjänst som kan ge oss resurser så vi kan göra det vi ska. Det har vi inte haft innan. Det gör bland annat att vi kan dela upp arbetsuppgifter som fram tills nu har legat på mitt bort.

– Jag tror den nya styrelsen kommer att styra upp arbetet. Det kommer att bli en nystart. 

 

Fler videos
Fler avsnitt