Gå direkt till textinnehållet

SJFs medlemmar motionerar om:Lägre avgift och högre OB

Sammanlagt 55 motioner har strömmat in till Journalistförbundets kongress som hålls i slutet av oktober. De behandlar allt från presskort till skydd åt hotade journalister i andra länder. Här är en sammanfattning av några motioner.

Sammanlagt 55 motioner har strömmat in till Journalistförbundets kongress som hålls i slutet av oktober. De behandlar allt från presskort till skydd åt hotade journalister i andra länder. Här är en sammanfattning av några motioner.

Motion från E+T Förlag:

Våra medlemmar betalar över 4 000 kronor om året till SJF för att få stöd och hjälp men istället möts de ofta av dålig service från kansliet. Brev besvaras inte, ombudsmän ringer inte tillbaka och flera av våra journalister har lämnat SJF på grund av dåligt bemötande.

Annons Annons

Vi vill att kansliets huvudsyfte ska vara att ge medlemmar fullgod service, att kansliets kostnader kraftigt reduceras och att det utreds vilka uppgifter, till exempel ekonomi och fakturering, som kan läggas ut på kommersiella företag.

Hedvig Juhasz Toth, Helsingborgs Dagblad:

Trycket mot journalisterna blir allt hårdare och trenden går mot fler multijournalister. Detta leder till att antalet utbrända journalister kommer att öka. De senaste åren har ett antal av våra arbetskamrater under lång tid blivit sjukskrivna för utbrändhet.

Det bör tas fram en handlingsplan som minskar det växande problemet. Det behövs även utbildning som lär oss att se symtomen.

Södra frilansklubben:

Attackerna mot upphovsrätten blir alltmer oblyga. Stölder för och från internetpubliceringar är mer regel än undantag. Det tas för givet att elektroniska utgåvor av papperstidningar ska få baseras på använda texter och bilder gratis. Det behövs en rikskampanj för upphovsrätten riktad mot allmänheten.

OJ-distriktet (offentliganställda journalister):

I de etiska reglerna för massmedierna står att berörda personers ras inte ska framhållas. Det bör ersättas av följande formulering: “Framhäv inte berörda personers etniska ursprung”.

Skånska Dagbladets journalistklubb:

Det nya ob-system som trädde i kraft i våras innebär en ekonomisk förlust för journalister som utför mycket av sitt arbete på obekväm arbetstid. I värsta fall kan det röra sig om tusenlappar i månaden. Om man tar kompledigt ett par dagar en månad innebär det en rejäl förändring av ob-ersättningen.

I nästa avtalsförhandling bör förbundet arbeta för att få bort orättvisorna kring ob-ersättningen och se till att ersättningen höjs.

Journalistklubben på Göteborgs-Posten:

Systemet med individuell lönesättning missgynnar många. På GP finns ett stort antal medarbetare som bara i undantagsfall fått mer än de generella påslagen från centrala och lokala förhandlingar. Klubbens arbete för dessa personer har varit lönlöst och klyftorna mellan bäst och sämst betalda har ökat.

SJF bör i framtiden verka för att de generella påslagen höjs i löneavtalen.

Södra distriktet:

Under de senaste två åren har SJF utvecklat en klubbstödsverksamhet där erfarna före detta fackligt aktiva stöttar klubbar i kris eller hjälper till att skapa och förbättra facklig verksamhet på arbetsplatser där det är nödvändigt.

Det behövs en resurs på förbundskansliet som ska vara spindeln i nätet. Vid signaler om att en klubb inte fungerar ska distriktet genast kontaktas.

OJ-distriktet:

En journalist måste ständigt lära sig nya saker. Trots detta får många journalister endast några dagars vidareutbildning per år. I sina förhandlingar med arbetsgivaren bör SJF kräva att få ett bestämt antal vidareutbildningsdagar som kan sparas i minst fem år för att kunna tas ut sammanhängande.

Södra distriktet:

Kongressens dechargeutskott bör granska fs-ledamöterna Nils Svenssons och Lasse Anderssons sätt att tilllämpa reglerna för förrättningsarvoden. Dechargen bör även granska förbundsstyrelsens handläggning av detta ärende.

OJ-distriktet:

En stor del av SJFs medlemmar har nått avgiftstaket. Samtidigt tycker medlemmarna i SJF att fackavgiften är alldeles för hög i förhållande till nyttan av medlemskapet. Förbundsstyrelsen bör se över principen för avgiftsuttaget för att uppnå en större spridning mellan hög- och låginkomsttagare i förbundet. FS bör även verkar för att fackavgiften åter blir avdragsgill.

Dagens Industris journalistklubb:

Många journalister vill vara med i SJF men avstår på grund av den höga avgiften. En sänkning av avgiften är nödvändig för att bevara medlemmarnas solidaritet med förbundet. Vi föreslår att avgiften reduceras med tio kronor i månaden.

sw@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos