Gå direkt till textinnehållet

SJF-logonskrotas

Glöm förkortningen SJF. Den nya beteckningen är Journalistförbundet. Motiveringarna är bland annat att en omvärld i förändring, nya kategorier medlemmar och nya distributionskanaler medför att förbundets logotyp måste förnyas.

Glöm förkortningen SJF. Den nya beteckningen är Journalistförbundet.

Förbundet har bytt logotyp. Motiveringarna är bland annat att en omvärld i förändring, nya kategorier medlemmar och nya distributionskanaler medför att förbundets logotyp måste förnyas.

– Fråga folk på gatan, ingen vet vad SJF betyder, förklarar ordföranden Håkan Carlson. Den nya logotypen är tydligare, ska vi ha en chans att finnas med på banan måste vi synas.

Annons Annons

I den nya logotypen har ordet “Svenska” tagits bort, medan “förbundet” tonats ned och beteckningen “journalist” lyfts fram.

“Logotypen bidrar till att bygga varumärket journalist”, heter det i en presentation från Journalistförbundet.

Byrån som tagit fram logotypen har arvoderats med 140 000 kronor. För 50 000 kronor ska kansliets personal utbildas i hur det nya varumärket ska användas.

Dessutom har det tillverkats nya flaggor med mera för cirka

150 000 kronor.

Fler avsnitt
Fler videos