Gå direkt till textinnehållet

Reporter fick rätt mot sjukhuschef

Att kalla all e-post som skickas för ”arbetsmaterial” strider mot tryckfrihetsförordningen. Det har kammarrätten i Göteborg slagit fast i en dom

Att kalla all e-post som skickas för ”arbetsmaterial” strider mot tryckfrihetsförordningen. Det har kammarrätten i Göteborg slagit fast i en dom.

Reportern Krister Svahn vid Hallands Posten begärde att få ut mejlingslistor från sjukhuset i Varberg. Sjukhuschefen vägrade med motiveringen att e-posten var att betraktas som arbets-material enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap 9 paragrafen och därför inte allmän handling.

Krister Svahn överklagade sjukhuschefens beslut och begärde att varje enskilt mejl skulle prövas, men denna begäran avslogs. Han överklagade då beslutet. Kammarrätten i Göteborg skriver i sin dom att sjukhuschefen inte kan hävda att all e-post är arbetsmaterial, utan måste prövas offentligheten hos varje enskilt mejl.

Annons Annons

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos