Gå direkt till textinnehållet

Rekordresultat för Aller – men tapp för tidskrifterna

Allerkoncernen redovisar ett rörelseresultat på 140 miljoner kronor, men den klassiska förlagsverksamheten tappar, bland annat beroende på att företaget gjort sig av med korsordstidningarna. UPPDATERAD.

Den svenska Allerkoncernen som består av sex bolag redovisar ett rekordresultat på rörelsen för det brutna räkenskapsåret som sträcker sig från den 1 oktober 2019 till den 30 september 2020. Rörelseresultatet, intäkterna minus kostnaderna före skatt och avskrivningar (EBITA), blev 140 miljoner kronor.

Intäkterna ökade med tre procent eller 45 miljoner kronor till 1,664 miljarder kronor. I koncernen ingår dock numera ehandelsbolaget Skapamer vars omsättning motsvarar ökningen jämfört med föregående räkenskapsår för Allerkoncernen.

Den klassiska förlagsverksamheten med utgivning av tidskrifter i bolaget Aller Media AB går sämre, åtminstone på papperet. Omsättningen blev 1,127 miljarder kronor, en minskning med 65 miljoner kronor jämfört med föregående år, och rörelseresultatet 68 miljoner kronor – vilket kan jämföras med ett rörelseresultat på 130 miljoner kronor för 2018/2019, då dock korsordstidningarna ingick i bolaget. De såldes 2019 till Keesing Media Group.

Annons Annons

Enligt uppgifter till Journalisten ska tidskriftsverksamhetens rörelseresultat ha ökat med 18 procent om man undantar korsordstidningarna helt från jämförelsen.

I siffrorna ingår inte extern produktion inom Aller Brand Studios, som bland annat gör söndagsbilaga för Aftonbladet.

I årsredovisningen konstateras att den negativa utvecklingen för tryckta tidskrifter kvarstår, samt att den pågående pandemin påverkat Allers lösnummerförsäljning negativt, eftersom butiksbesök minskat kraftigt.

– Jag är stolt över att vår affärsmodell som bygger på diversifiering av tjänster och intäktsströmmar är hållbar. Resultaten är starka rakt genom hela verksamheten tack vare ett medvetet och hårt arbete från alla våra medarbetare mitt under en pågående pandemi, säger Bodil Ericsson Torp, vd för den svenska Allerkoncernen, i ett pressmeddelande.

Fakta 

Aller Media AB

Aller Media AB är ett av sex bolag i den svenska Allerkoncernen, som i sin tur ingår i den danska Allerkoncernen. Den svenska förlagsverksamheten med utgivning av tidskrifter ligger i Aller Media AB: Elle, Femina, Svensk Damtidning, Må Bra, Allas, Hänt i Veckan och Hemmets Veckotidning, med flera.

I den svenska Allerkoncernen ingår också Aller Brand Studios, kommunikationsbyråerna OTW, Narva och Make Your Mark samt ehandelsbolaget Skapamer.

Fler videos
Fler avsnitt