Gå direkt till textinnehållet

Rättslig prövning av Sida-tvist

En konflikt mellan JMG, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet, och Sida kommer att avgöras av kammarrätten i Stockholm.

En konflikt mellan JMG, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet, och Sida kommer att avgöras av kammarrätten i Stockholm. Ärendet gäller hur den offentliga upphandlingen gått till då Sida begärde in anbud från skolor som vill ordna kurser för yrkesverksamma journalister från tredje världen.

JMG anser att Sida inte har behandlat deras anbud sakligt och att de låg lägre än Fojo som till slut fick erbjudandet att ordna kurser.

– Vi protesterar inte mot Fojo, utan mot att Sida inte tagit upp vårt anbud till en seriös behandling, säger Tomas Andersson Odén, lektor vid JMG.

Sida säger att JMGs ansökan inte uppfyllde de krav som Sida ställt, genom att kursledarnas meritförteckning var bristfällig.

Men det som nu lett till överklagan till kammarrätten gäller om JMG har rätt att överpröva Sidas beslut eller inte. När Sida beslutade att Fojo skulle få ansvaret för kursen avbröts upphandlingen. Sidas jurister ansåg att det inte gick att skriva ett kontrakt med Fojo eftersom även de är en statlig myndighet. Istället skrevs en överenskommelse. Genom att inte slutföra upphandlingen försvann JMGs möjligheter att överklaga Sidas beslut, enligt Lagen om offentlig upphandling.

Detta upprörde JMG som vände sig till länsrätten, som gav JMG rätt. Sida har nu överklagat till kammarrätten.

Fler avsnitt
Fler videos