Gå direkt till textinnehållet

Qia Rindevall: : Bjud in till djupare diskussion

Att låta människor komma till tals och framföra kritik är en viktig uppgift för medierna, men det är också av vikt att vi bjuder in medborgarna till djupare resonemang där de ges möjlighet att reflektera kring olika konsekvenser av politiska beslut.

Om ett par veckor arrangerar Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda ett seminarium i Rosenbad om vilken betydelse medierna har i samband med trakasserier, hot och våld mot politiker.

På seminariet presenterar kommittén en antologi där fem journalister och tre medieforskare fritt resonerar kring frågan om konsekvenserna kring mediernas sätt att rapportera om politik och om politikernas ansvar.

En slutsats som flera för fram är att uppdraget att företräda medborgarna och kritiskt granska politiska beslut inte får skymmas av en rädsla för att de förtroendevalda ska råka illa ut. Men det hindrar inte att vi ändå kan diskutera våra arbetsmetoder.

bryt

En aspekt som några av skribenterna i antologin tar upp är varför vi journalister så sällan ställer kritiska frågor till dem vi lyfter fram som drabbade av politikernas förslag. Det kan gälla till exempel protester mot nedläggningshotade vårdcentraler eller byskolor. Att låta människor komma till tals och framföra kritik är en viktig uppgift för medierna, men det är också av vikt att vi bjuder in medborgarna till djupare resonemang där de ges möjlighet att reflektera kring olika konsekvenser av politiska beslut.

Varför frågar vi så sällan ”vanligt folk” vad som ska göras när pengarna inte räcker till allt? undrar Bertholof Brännström, länsreporter på Västerbottens-Kuriren.

Och Annika N Lindqvist, frilans i Arvika, tror att vårt viktiga uppdrag att kritiskt granska makten gör oss ovilliga att ifrågasätta protesterande medborgare och att det i sin tur bottnar i en rädsla för att journalisten ska framstå som lierad med makthavarna.

Jag tror att hon har rätt.

qr@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos