Gå direkt till textinnehållet

Public service tränger inte undan kommersiella medier visar stor studie

En ny studie som omfattar samtliga 28 länder i EU visar att kommersiella medier kan gynnas av ett starkt public service.

Flera kommersiella medier och riksdagspartier har argumenterat för minska de svenska public service-bolagens budgetar och ”smalna av” SVTs, SRs och URs verksamhet. Ett av motiven är att den offentligt finansierade medieverksamheten uppges skada den kommersiella mediemarknaden, och begränsar kommersiella mediebolags möjligheter att tjäna pengar – en så kallad ”undanträngningseffekt”.

En ny omfattande studie i European Journal of Communication av de tre kända medieforskarna Annika Sehl, Richard Fletcher och Robert G Picard visar att påståendet är felaktigt.

De har granskat den kommersiella mediemarknaden och jämfört den med finansieringen av public service-bolagen i alla 28 EU-länder.

Annons Annons

Studien visar att det inte finns stöd för påståendet att public service tränger undan kommersiella medier. Forskarna fann ingen negativ korrelation mellan intäkterna för public service-bolagen och intäkter för kommersiella medier, däremot fann de bevis för motsatsen. Kommersiella medier tycks kunna gynnas av ett välfinansierat public service. Tidigare studier visar att kommersiella medier kan tjäna på att finnas i ett medielandskap där de kan växa tillsammans med public service.

Studien visar andelen av befolkningen som betalar för nyheter online i olika EU-länder (y-axeln) samt räckvidden för public service-bolagens (PSM) nyheter online (x-axeln). 

Forskarna granskade också hur public service-bolagens nyhetsförmedling online påverkar de kommersiella mediernas möjlighet att ta betalt för nyheter, och kom fram till att det inte finns någon negativ korrelation.

Däremot finns det stora skillnader mellan olika länder. Sverige ligger i absoluta toppen i EU när det gäller att få läsare att betala för nyheter, medan det är mycket ovanligt i Tyskland och Storbritannien, som liksom Sverige har starka public service-bolag. Någon förklaring till den stora skillnaden har forskarna inte.

Fler avsnitt
Fler videos