Gå direkt till textinnehållet

Public service-bolag lasar ut mitt i krisen

Både SVT och SR fortsätter att lasa ut journalister, trots att det extrema nyhetsläget tillfälligt upphävt kollektivavtalet på bolagen. ”Det är extra förkastligt att lasa ut just nu”, säger Johanna Lindblad Ahl på SR-klubben, som är beredd att ta strid om frågan. UPPDATERAD

Som Journalisten rapporterat gick journalistklubbarna på SVT och SR i slutet av mars med på att delar av det centrala kollektivavtalet frångås i ett nytt tillfälligt bemanningsavtal. Avtalet medför att anställda kan omplaceras med kort varsel. Arbetsgivaren får också rätt att tvångsutlägga kompensationsledighet som medarbetare har sparat ihop.

Samtidigt fortsätter både SVT och SR att lasa ut medarbetare som närmar sig företrädesrätt.

Johanna Lindblad Ahl, klubbordförande på Sveriges Radio, känner efter en rundfrågning till klubbsektionerna ute i landet till flera utlasningar som gjorts de senaste veckorna. Detta samtidigt som SR just nu förlänger vikariat, ber deltidare att gå upp på heltid och tar in sommarvikarier tidigare än planerat, samt i viss mån gör om praktikanter till vikarier.

Annons Annons

– Det är alltid förkastligt att lasa ut, men i det här läget borde det verkligen inte vara ett problem för arbetsgivaren. Rädslan att stå med för mycket folk borde inte finnas i nuläget, säger Johanna Lindblad Ahl.

Den extra arbetsbörda som en stor vikarieomsättning innebär för ordinarie personal är något som till varje pris borde undvikas i dagsläget, påpekar hon.

Kunde ni inte ha villkorat krisavtalet med ett tillfälligt stopp för utlasningar?
– Det gick så otroligt snabbt för oss när vi gjorde det avtalet. Men vi ska diskutera nya skrivningar idag, då ska jag ta upp frågan. Är arbetsgivaren smarta struntar de i att lasa ut nu.

Är det något ni är beredda att ta strid för?
– Absolut. Vi har vikariebrist redan innan.

Johanna Lindblad Ahl menar samtidigt att SR blivit bättre på att lasa in vikarier.

– SR har fler på sin företrädesrättslista än SVT och vi har upplevt en lättnad i synen på inlasningar de senaste två åren i takt med att vikariebristen synts.

På SVT Nyheter har erfarna nyhetsreportrar fått sluta, en så sent som i förra veckan, och fler är på gång. Klubbordförande Hanna Nyberg säger att klubben absolut hade kunnat villkora krisavtalet i slutet av mars, men tror inte att det hade varit framgångsrikt.

– Det hade varit ett svårt krav att ställa när vi har medlemmar som är fast anställda och som riskerar att stå utan arbetsuppgifter. Jag tror inte att det hade varit en framkomlig väg, säger Hanna Nyberg. 

Signalerna till klubben är att SVT inte avser ta in nya vikarier på deras plats, eftersom anställda i andra delar av företaget står sysslolösa.

– Däremot har vi flera gånger pekat på att ett antal visstidsanställda enligt vår kartläggning kommer att lasas ut innan sommaren är slut, mitt under brinnande coronakris. Det är en risk för företaget, vilket vi har sagt.

Enligt SVT-klubbens inventering gjord i mars är hela 35 procent av personalstyrkan som jobbar med rapporteringen på Online visstidsanställd. Av de 38 personerna kommer sexton att avsluta sina kontrakt före junis utgång.

Samtidigt finns minst sex vakanta tjänster på online och SVTs bemanningspool utgörs av tre personer. Klubben driver också på för att SVTs bemanningspool ska kunna utvidgas med utlasade nyhetsmedarbetare.

Journalisten har varit i kontakt med SVTs förhandlingschef Jenny Flordal, som återkommit med ett skriftligt svar. Enligt Jenny Flordal arbetar SVT hårt för att säkra både SVTs viktiga samhällsuppdrag liksom medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö under rådande omständigheter, vad gäller både visstids- och tillsvidareanställda.

”I första hand fokuserar vi på att medarbetare som står utan arbetsuppgifter ska kunna sysselsättas och stärka upp verksamheten där det behövs. Som verktyg har vi bland annat det lokala avtalet, som Journalisten redan har rapporterat om, och en arbetsgrupp som arbetar med den företagsövergripande bemanningen. Vi har även täta avstämningar med facken. Hittills har vi haft möten mer eller mindre dagligen i frågor kopplade till corona, bemanningsfrågan inkluderad. Jag uppfattar att dialogen är god och att vi lyssnar på varandras synpunkter.”

Michael Österlund, chef för innehållsproduktion på Sveriges Radio, framhåller att företaget gjort en del tidsbegränsade överanställningar på de orter där det finns behov och möjlighet.

– Detta har vi gjort för att täcka upp för nuvarande och kommande frånvaro.

– Sveriges Radios programverksamhet har löpande mellan 40 och 50 personer med så kallad förtursrätt. Vi ser inte att detta antal kommer att öka med anledning av coronaviruset. 

Österlund menar att de grundläggande förutsättningarna för företagets personal- och ekonomiplanering inte har förändrats sedan coronaviruset slog till.

Fler avsnitt
Fler videos