Gå direkt till textinnehållet

Protokoll från möte inte offentligt

En journalist på Blekinge Läns Tidning får inte ta del av protokollen från Marinbasen i Karlskronas förbandsnämndsmöten i sin helhet. Det står klart sedan kammarrätten i Jönköping avslagit journalistens överklagande.

Journalisten på BLT begärde att fullständiga protokoll från mötena under våren 2010 skall lämnas ut. I de papper han fått ut från Försvarsmakten var vissa stycken maskerade. Han överklagade därför till kammarrätten.

 Kammarrätten instämmer i Försvarsmaktens bedömning och anser att ett röjande av uppgifterna kan skada landets försvar eller på annat sätt vålla fara för rikets säkerhet.
 Syftet med förbandsnämndsmöten är att värnpliktiga ska kunna ställa frågor och lämna synpunkter till förbandsledningen.

Fler avsnitt
Fler videos