Gå direkt till textinnehållet
Sveriges riksdag.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Journalister hindrades av avspärrning inför möte om trollavslöjandet

När nyhetsläget var som mest brinnande kring Kalla faktas trollavslöjande dök en avspärrning upp där reportrar ville passera i riksdagen. Beslutet kritiseras av Riksdagsjournalisternas förening. 

Under måndagen förra veckan var det högtryck i riksdagen. Partisekreterare från samtliga riksdagspartier skulle träffas för att diskutera Kalla faktas avslöjande om hur Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning använder anonyma konton på internet. Men när reportrarna kom gående till den gång under mark som leder till Moderaternas kansli, och där partisekreterarna förväntades passera på väg till mötet, var den avstängd, vittnar flera reportrar om för Journalisten. Två vakter hade placerats ut för att stoppa nyfikna reportrar från att ta sig in.

En av dem som möttes av avspärrningarna var Aftonbladets riksdagsreporter Fredrik Björkman. Han vittnar om att det inte fanns några avspärrningar på platsen torsdagen veckan innan, när tidöpartiernas partisekreterare hade haft möte i samma ämne.

– Till saken hör att det finns en hiss längst in i korridoren som partisekreterarna behöver ta för att komma upp till M-kansliet. Den hissen kan dröja och då finns ännu mer tid att ställa frågor. Detta skedde vid mötet mellan Tidöpartierna, där det tog en bra stund innan hissen anlände och partisekreterarna fick utstå att vi ställde frågor under tiden som de väntade, säger han i ett mejl till Journalisten.

Annons Annons

Enligt Fredrik Björkman ledde avspärrningarna till att det blev svårare att få svar från partisekreterarna.

– Det är ett problem att man hindrar oss att utföra vårt jobb. Varje sådan här inskränkning leder i längden till att vår uppgift försvåras. Politiker ska kunna tåla att vi följer dem i maktens korridorer. Här har man gjort det lättare för partierna, de som vill, att undgå att vi kan följa dem och ställa frågor, säger han.

Det var riksdagsförvaltningen som beslutade om att sätta upp avspärrningar. Den ansvariga enhetschefen Åsa Albihn har inte gått att nå för en intervju. I ett mejl skriver hon:

– Vi gör bedömningar i varje enskilt fall. Den avspärrning som gjordes bedömdes vara nödvändig för att möjliggöra passage/utrymningsväg. Den var gjord så liten som möjligt.

Varför bedömdes den som nödvändig?

– Bedömningen görs som sagt från fall till fall. Utgångspunkten är att det ska vara säkert att vistas i våra lokaler.

På frågan om det är på önskemål från partierna som avspärrningarna satts upp får Journalisten svar från pressekreteraren på riksdagsförvaltningen Lena Parkvall.

– Nej, beslutet om avspärrningen fattades av brandsäkerhetsskäl för att möjliggöra passage/utrymningsväg i händelse av brand.

Det var ju inte avspärrat under torsdagen. Varför ändrades bedömningen efter det?

– Som jag uppfattat det så blev det trängsel vid det tidigare tillfället som du refererar till, varför man av brandsäkerhetsskäl valde att göra en annan bedömning vid nästa tillfälle.

Riksdagsjournalisternas förening är kritisk till att avspärrningarna sattes upp. Ordföranden Ulf Kristofferson menar att avspärrningen är en del i en större trend där riksdagsjournalisterna får allt mindre access till politikerna.

– Tidigare kunde vi komma in på partikanslierna, nu måste vi släppas in av någon från partierna. Det finns även tillfällen då man har spärrat av delar. Vid riksmötets öppnande var även de reportrar som har sin arbetsplats inne i riksdagen tvungna att gå igenom säkerhetsspärren, vilket de normalt inte behöver göra, säger han.

Han menar att den här utvecklingen försvårar reportrarnas arbete.

– Det är olyckligt. Vi tycker det är fel varje gång riksdagsförvaltningen sätter upp nya spärrar, låser dörrar eller placerar ut vakter som stoppar journalister från att göra sitt arbete, säger Ulf Kristofferson och fortsätter:

– I det här fallet med partisekreterarnas möte handlar det dessutom om en fråga som flera partier inte ville ha uppmärksamhet kring och där det var svårt att få reda på när och var de skulle träffas. Dessutom var det ett ämne som stått i fokus för politiken under veckorna innan och som självklart måste bevakas.

Men om det inte är brandsäkert så är det ju även riksdagsjournalisternas säkerhet som står på spel. Är det inte rimligt att säkerheten prioriteras?

– Jag kan inte säga emot det, men man kan vända på det också: Vem bär ansvaret för att situationen uppkommer? Journalisterna häckar i korridorerna för att politikerna håller sig undan. Då blir det konstigt att riksdagsförvaltningen inriktar sig på att hindra journalister, säger Ulf Kristofferson och fortsätter:

– Man hade också kunnat tänka sig att riksdagsförvaltningen istället utkräver ett ansvar av partierna att de är tillgängliga för frågor från journalisterna.

Lena Parkvall på Riksdagsförvaltningen menar att det inte är möjligt för dem.

– Riksdagsförvaltningen ansvarar endast för säkerheten i det här fallet. Riksdagsförvaltningen kan inte ställa de kraven på partierna, det ansvaret ligger på partierna själva.  Som tidigare sagts så bedömdes den avspärrning som gjordes vara nödvändig för att möjliggöra passage/utrymningsväg. Den var gjord så liten som möjligt. Synpunkter som rör medias möjlighet att ställa frågor till exempelvis partisekreterare bör lämnas till respektive parti, skriver hon.

Kommentarer

Lämna ett svar

Vi hanterar läsarkommentarer som insändare. Regler för kommentarer.

Fler avsnitt
Fler videos