Gå direkt till textinnehållet

Protester mot Sveriges Radios lönespridning

Både SRs journalistklubb och enskilda avdelningar är missnöjda med de stora löneskillnaderna på Sveriges Radio. 11 musikredaktörer har nu skickat ett öppet brev till ledningen och protesterat. 

Bland journalisterna på Sverige Radio jäser missnöjet med stora löneskillnader. Nu senast har elva musikredaktörer på SR P4 skickat ett brev till programdirektörerna Cilla Benkö och Björn Löfdal. I brevet skriver man att arbetsbelastningen och ansvaret har ökat markant i den nya organisationen, och att löneskillnaderna blivit för stora. "Vi är en grupp på 11 musikredaktörer som blivit utvalda för vår kompetens, men som idag känner oss som förlorare," förkunnar brevet.

– Vi har fått ett svar från Björn Löfdahl, som går ut på att frågan lönediskussionerna inte ska ske centralt, utan på respektive redaktion, säger Thore Wilhelmsson, musikredaktör.

Carina Bergek, en annan SR-medarbetare som undertecknat brevet kommenterar:

– Vi vill gå vidare med frågan nu, och det får ske via våra fackförbund, Journalistförbundet och Unionen, säger hon

I brevet skriver musikredaktörerna att det rimliga vore att hela gruppen tillhör SR Musik, och att de får möjlighet att löneförhandla.

Ordföranden för SRs journalistklubb, Ola Gäverth, håller med brevskrivarna:

– Vi tycker att det är för stora löneskillnader på företaget, och framför allt mellan olika orter. I P4-sfären ligger Örebro högst med 28.000 i medianlön och Karlstad stax efter. Kristianstad ligger lägst, där medarbetarna har runt 25.000 när de går i pension, förklarar Ola Gäverth.

Björn Löfdahl, SRs programdirektör kommenterar propåerna om jämnare löner på Sveriges Radio.

– Vi har individuell lönesättning på SR, och det medför att medarbetare med olika bakgrund, historia och erfarenhet hamnar på olika lönenivåer.

Är skillnaderna mellan olika orter i landet rimlig?

– Vi har lokal lönesättning på SR i landet och det kan man inte ändra på. Olika orter har olika lönelägen, så fungerar arbetsmarknaden. Skulle man ha exakt samma lönesättning på alla orter så skulle det förskjuta perspektivet, och det vore orimligt. Jag tror heller inte att Journalistförbundet vill ha det.

Enligt Björn Löfdahl står sig musikredaktörernas löner väl med de som reportrar och programledare har över landet.

– Samma jobb ger olika lön, och det handlar i första hand om geografiska skillnader. Det är en sak att storstäder ligger högre, men skillnaderna mellan olika orter är stora. Vi vill att ledningen ska förklara varför och hur det går ihop med SRs lönepolicy, säger Katarina Schultz, vice ordförande i journalistklubben på SR.

Arbetsvärderingen ska bygga på kunnande, problemlösning, ansvar och arbetsförhållanden, och Katarina Schultz påpekar att det inte står något i kollektivavtalet om geografiska skillnader ska finnas.

– Det finns ett oerhört tryck från medlemmarna i den här frågan, säger Katarina Schulz.

Fler avsnitt
Fler videos