Gå direkt till textinnehållet

Projekt blev 300 procent dyrare

Klantig upphandling och dåliga leverantörer har medfört att ett datorprojekt på SJFs kansli i Stockholm blev 4 miljoner kronor eller mer än 300 procent dyrare än beräknat. I ett par år har arbetet pågått för att få ett nytt medlemsregister på SJF att fungera. Systemet har gång på gång havererat, datorarbeten har inte utförts av leverantörerna och tidvis har läget varit katastrofalt.

Klantig upphandling och dåliga leverantörer har medfört att ett datorprojekt på SJFs kansli i Stockholm blev 4 miljoner kronor eller mer än 300 procent dyrare än beräknat.

I ett par år har arbetet pågått för att få ett nytt medlemsregister på SJF att fungera. Systemet har gång på gång havererat, datorarbeten har inte utförts av leverantörerna och tidvis har läget varit katastrofalt.

För snart ett år sedan fick till exempel 3 000 SJF- medlemmar felaktiga summor på sina inbetalningsavier. Personalen på medlemsregistret har i perioder tvingats arbeta till bristningsgränsen för vad de mäktat med och än idag dras datorsystemet med defekter. Servicebolagets autogiro fungerar inte och det är problem med utskick till medlemmar som bor utomlands.

Annons Annons

SJFs medlemmar får via sina avgifter till förbundet vara med och betala merkostnaderna för det nya medlemsregistret.

Den utomstående konsult, Eddy Gustafsson, som utvärderat det dyra projektet, säger att en merkostnad på 30 procent brukar vara normalt. I det här fallet blev slutsumman alltså drygt 300 procent högre än budgeterat.

– Alla inblandade parter har del i att det gick fel, säger Eddy Gustafsson.

Extrakostnaden på 4 miljoner kronor kan ställas i relation till SJFs totala utgifter som i fjol uppgick till 69 miljoner kronor.

För en stor del av jobben har SJF inte ens tecknat några avtal med Resco, ett av de inblandade datorföretagen.

– Anledningen till att förbundet inte skrev några avtal har jag inte lyckats få fram, uppger Eddy Gustafsson.

Efter att de gått igenom de avtal som finns har han kommit fram till att SJF har små möjligheter att få skadestånd från Resco för arbete som inte skötts ordentligt.

En bidragande orsak till miljonrullningen kan vara att vissa arbeten har betalats enligt principen löpande räkning.

– SJF borde istället ha begärt ett fast pris, anser Eddy Gustafsson, som tycker att förbundet haft för små kunskaper för att upphandla ett system av den här omfattningen.

Den tjänsteman på SJF som ansvarat för en stor del av upphandlingen har nyligen gått i pension.

– Till stor del beror problemen på att datorföretaget Resco svek det förtroende vi gav dem, säger Håkan Carlson, ordförande i SJF.

Enligt egen uppgift har han svävat i tron att alla avtal var ordentligt skrivna. Carlson medger att förbundet haft för lite kunnande för att hantera hela datorärendet men poängterar att det skulle kostat mycket att anlita extern expertis.

Angående merkostnaden på fyra miljoner kronor säger han att den ursprungliga kalkylen var väl optimistisk. Enligt Håkan Carlson har de inblandade datorföretagen lagt ner arbete värt ytterligare ett par miljoner kronor som de fått bekosta själva.

Hans Kilsved, nytillträdd kanslichef på SJF, säger att han ska verka för att den här typen av upphandlingar inte upprepas.

– Vi ska arbeta för fasta priser och definierade leveranstider, framhåller han.

Det ska tilläggas att Hans Kilsved inte har något ansvar för problemen kring medlemsregistret.

sw@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos