Gå direkt till textinnehållet

Plus tog ställning i fastighetstvist

SVTs konsumentprogram Plus fälls i Granskningsnämnden för radio och TV. Enligt nämnden bröt programmet mot kravet på opartiskhet i ett inslag om en seglivad fastighetstvist.

Plus sände i mars ett inslag om en fastighetstvist som pågått sedan 2003. Ett par som köpt en tomtfastighet av en församling inom Svenska kyrkan stämde församlingen eftersom den inte informerat om att det fanns ett arrendeavtal för den aktuella tomten och då det försenat deras husbygge med många år.

Två anmälare ansåg att inslaget gav en ensidig bild av den pågående rättstvisten mellan församlingen och paret, till parets fördel.

Granskningsnämnden finner att Plus inslag strider mot kravet mot opartiskhet. Enligt nämnden var flera av programledarens uttalanden i en intervju med en representant för Svenska kyrkan värderanden. Särskilt programledarens uttalande att församlingens förklaring "osar efterhandskonstruktion" gick enligt nämnden längre än vad som ryms inom SVTs kommentarsskyldighet.

SVT konstaterar i sitt yttrande till GRN att det fanns en faktabakgrund till kommentaren om efterhandskonstruktion. Därför bör den inte ses som ett ställningstagande i strid med sändningstillståndets krav på opartiskhet, enligt SVT.

 

Fler avsnitt
Fler videos