Nya grepp för arbetsförmedlingen Långtidsarbetslös kan kastas ut

4 november, 1999

Långtidsarbetslösa journalister och fotografer utan yrkesutbildning riskerar att stängas av från AF Kultur i Malmö. I Göteborg får alla sökande vara kvar.

Långtidsarbetslösa journalister och fotografer utan yrkesutbildning riskerar att stängas av från AF Kultur i Malmö. I Göteborg får alla sökande vara kvar.

Långtidsarbetslösa journalister och fotografer utan yrkesutbildning riskerar att stängas av från AF Kultur i Malmö. I Göteborg får alla sökande vara kvar.

När kulturarbetsförmedlingen i Malmö byter namn till AF Konst Media vid nyår, ska sökande som anses oetablerade lyftas över till vanliga arbetsförmedlingar.

Det gäller 92 av i dag 185 registrerade journalister och 89 av 129 fotografer.

De får inte längre delta i skräddarsydd vidareutbildning på medieområdet eller i några av de projekt AF Kultur driver.

Det kan vara teknikkurser för webbredaktörer eller ämnen som upphovsrätt, frilansfrågor och fotokunskap för journalister.

Rena redigeringskurser i Quark kommer att tas bort för alla inskrivna, eftersom det numera räknas till baskunskaperna för journalister.

– Allt går ut på att värna de etablerade kulturskaparna. Våra pengar får bara användas för dem. Vi får inte bidra till nyetableringar på en marknad där många yrkesverksamma redan har svårt att få jobb, säger Bengt Frostmo, chef på AF Kultur i Malmö.

Vid sorteringen av vilka som är etablerade är utbildning viktigast. Den som har journalisthögskola eller någon av folkhögskolorna Skurup, Kalix och Södra Vätterbygden anses etablerad, liksom fotografer med fotohögskola. Övriga behöver yrkeserfarenhet i tre till fem år.

Den som inte har arbetat som journalist eller fotograf de senaste tre åren kan vara i riskzonen.

– Men det ska mycket till att bli utlyft om man är etablerad, säger Bengt Frostmo.

Skälet till nyordningen är att hela arbetsförmedlingen i Malmö förändras. Från att bara ha haft branschkontor införs nu vanliga arbetsförmedlingar dit de oetablerade kan hänvisas.

I den sållning som gjorts av nära 2 400 inskrivna räknar man med att närmare hälften försvinner. Samtidigt dras antalet tjänster ner från 20 till 14.

På kulturarbetsförmedlingarna i Stockholm, Örebro och Umeå sker redan den sållning som nu införs i Malmö.

Göteborg blir efter nyår den enda kulturarbetsförmedling dit alla kan söka sig. Det beror på att samtliga förmedlingar där också i fortsättningen är yrkeskontor.

I Göteborg räknas 167 av 408 regist-rerade journalister som oetablerade och 118 av 184 fotografer. Även där ska vidareutbildning i första hand ges till etablerade.

De andra hänvisas till vanliga arbetsmarknadsåtgärder.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies