Gå direkt till textinnehållet

Notiser#1 /20 – 26 januari

-

Ny chefredaktör på Restauratören

PRESS Nathalie Mervy-Manner har sagt upp sig efter bara ett år som chefredaktör på hotell- och restaurangarbetsgivarnas tidning Restauratören.

I en ledare skriver hon bland annat:

”Ska tidningen bli bra måste den ha egen röst och stå utanför såväl kansliets som enskilda SHR-medlemmars påtryckningar”. Men hon förnekar att det är en konflikt med ägaren som ligger bakom uppsägningen.

Annons Annons

– Det är helt privata skäl. Jag har två små barn hemma och det här året har varit tufft. Nu ska jag frilansa istället.

Nathalie Mervy-Manner säger att chefredaktörsjobbet är hennes första chefsjobb.

Dessförinnan hade hon jobbat nästan tre år som reporter på Restauratören.

– Jag var oerfaren när jag började och även om det varit högt i tak här på SHR har jag funderat mycket över organisationstidningars självständighet under det här året. Hade jag haft mer erfarenhet hade jag nog varit fränare mot branschen i stort.

Nathalie Marvy-Manner jobbar kvar till 1 april. Hon efterträds av Ninni Dickson som jobbat på Dagens Industri sedan 1978, som redigerare, redaktionssekreterare och numera som reporter.

Framtiden ännu oviss för facktidningar

MEDIER Någon gång i februari lämnar konsulten och journalisten Mats Lundman sin rapport om vad han anser bör hända med de båda tidningarna Kommunaktuellt och Landstingsvärlden.

Han har fått direktivet att utreda tidningarnas framtid. Ska de slås ihop, samarbeta eller vara kvar som i dag?

Bakgrunden är att de båda ägarna Kommunförbundet och Landstingsförbundet diskuterar att öka sitt samarbete och då vill de också passa på att se över förbundens tidningar.

Kommunaktuellt har en upplaga på runt 37 000 ex, Landstingsvärldens upplaga är cirka 10 600.

SJF-enkät till tusen

FACKLIGT Journalistförbundet vill veta vad medlemmarna tycker om förbundets verksamhet.

I slutet av januari skickas en enkät ut till 1 000 slumpvis utvalda medlemmar som får en lunta frågor att besvara.

Samtidigt får alla klubb- och sektionsordförande, omkring 250 personer, ett annat frågeformulär.

– Det är första gången vi gör en så här stor, egen undersökning, säger Magnus Lindström på SJF.

Förbundet vill veta allt, från vad medlemsavgiftens storlek har för betydelse, till om den som besvarar enkäten har deltagit i något klubbmöte under det senaste året.

– Vi vill bland annat få reda på om vi prioriterar de områden som medlemmarna tycker är viktigast.

I slutet av februari ska enkäterna vara färdigbearbetade.

Dyr gratisupplaga för Finanstidningen

PRESS Finanstidningen riskerar att gå miste om två tredjedelar av sitt presstöd på tio miljoner kronor.

Anledningen är att tidningen kan ha för stor gratisupplaga. Presstödsnämnden kräver därför att FT ska lämna in kompletterande uppgifter senast i början av februari.

Enligt TS statistik från november 1999 är upplagan 20 300 exemplar.

En stor del av upplagan är dock gratisprenumererad.

(Vision)

Nätet nästa för Wifstrand

MEDIER Sydsvenskans förre chefredaktör Jan Wifstrand hoppar av sitt konsultjobb åt Schibsteds och startar webbtjänsten Rapidus.

Den ska erbjuda ekonomiska nyheter och analyser om Öresundsregionen.

Wifstrand har även andra Internetprojekt på gång.(Dagens Industri)

Tio tidningar tar näringsliv

MEDIER Tio landsortstidningar har tecknat samarbetsavtal med Svenska Dagbladet om utgivning av SvDs nya näringslivsbilaga. Bland de tio finns Vestmanlands Läns Tidning, Borås Tidning och Östgöta Correspondenten. (Resumé)

Höjda arvoden för frilansar

ARVODEN Dagsarvodet för en frilansjournalist, enligt Journalistförbundets rekommendation för minimiarvoden, har höjts till lägst 2 975 kronor för A-skattare och lägst 4 416 kronor för F-skattare. Det är en höjning med 4,75 procent.

Ersättning per timme är 375 kronor respektive 552 kronor, men ersättning utgår alltid för minst två timmar: 750 kronor för A-skattare och 1 104 kronor för F-skattare.

Uppdrag som är återkommande eller som sträcker sig över en längre tid arvoderas från och med sjätte dagen med lägst 2 440 kronor respektive 3 641 kronor.

ST bröt mot god publicistisk sed

ETIK Sundsvalls Tidning skrev om att en man dömts för att ha förgripit sig sexuellt på sin numera vuxna dotter och på sin minderåriga styvdotter. Men tidningen var inte tillräckligt noga med att undvika identifiering av styvdottern, anser Pressens Opinionsnämnd som fäller ST för att ha brutit mot god publicistisk sed. Tidningen hade bland annat uppgett hemorten på första sidan.

Mariestads-Tidningen fälldes

ETIK I en artikel om en namngiven incestdömd man, som försökte få resning i målet, kunde också dottern identifieras. Detta vållade flickan en oförsvarlig publicitetsskada, menar Pressens opinionsnämnd och klandrar tidningen för publiceringen.

Pressombudsmannen PO menar i ett utlåtande att det inte är försvarligt ”att på detta sätt identifiera och beskriva en ung och sårbar person som lever under pressade omständigheter”, oavsett om hon blivit utsatt för övergrepp eller inte. Mariestads-Tidningen har därför brustit grovt.

Värnamo Nyheter fälld för blodig hand

ETIK I anslutning till en artikel om arbetsskador publicerade Värnamo Nyheter en färgbild av en blodig och skadad hand.

Mannen vars hand förekom på bilden anmälde publiceringen till Pressombudsmannen. Han bodde på en liten ort och alla visste att bilden föreställde hans hand.

PO anser att tidningen brustit i rimlig hänsyn till ett olycksoffer genom att flera år efter olyckan på ett iögonfallande sätt publicera en färgbild på den skadade handen.

Pressens Opinionsnämnd håller med och fäller tidningen för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Finnveden Fredag röjde källa

ETIK Finnveden Fredag tog in en kritisk insändare signerad med skribentens namn och bostadsort, fast hon begärt att få vara anonym.

Trots att hon påpekat misstaget till tidningen publicerades några några dagar senare en replik på insändarsidan, där kvinnans namn och bostadsort inte redigerats bort.

Tidningen har bett om ursäkt men Pressombudsmannen tycker inte att det kan gottgöra den skada som uppkommit.

Tidningen har röjt en källas identitet.

Pressens Opinionsnämnd finner att tidningen grovt brutit mot god publicistisk sed.

Dagbladet fälldes

ETIK Dagbladet i Sundsvall skrev om en tingsrättsdom där en man dömts till fängelse för övergrepp mot två flickor.

Föräldrarna till en av flickorna anmälde tidningen till Pressombudsmannen och hävdade att uppgifter i artikeln gjort det möjligt att identifiera flickan.

PON anser att den utförliga beskrivningen av de brottsliga handlingarna lett till ett oförskyllt lidande för den minderåriga flickan.

Dagbladet har därför grovt brutit mot god publicistisk sed.

Fler avsnitt
Fler videos