Gå direkt till textinnehållet

Nätval föreslås till journalistkongressen

Ombudsval via Internet. Det kan bli verklighet till Journalistförbundets kongress 23-25 oktober, om den arbetsgrupp som utrett valfrågorna får som den vill.

Ombudsval via Internet. Det kan bli verklighet till Journalistförbundets kongress 23-25 oktober, om den arbetsgrupp som utrett valfrågorna får som den vill.

I förbundets stadgar anges poströstning som huvudsaklig valmetod, men det anses i dag vara såväl krångligt och arbetskrävande som osäkert. Internet-val anses vara både enkelt och säkert och medför förbättrade möjligheter för information.

Utredningen, som ska diskuteras i Journalistförbundets förbundsstyrelse den här veckan, föreslår att förbundet ska behålla principen med direktval av ombud, samt att antalet valkretsar ska bli fler och mindre.

Annons Annons
Fler videos
Fler avsnitt