Gå direkt till textinnehållet

Motsägelsefullt om öppenhet och insyn i EU

Margot Wallström säger att hon vill stärka vanliga medborgares insyn. Samtidigt överväger kommissionen att göra det svårare att få ut EU-handlingar.

Margot Wallström säger att hon vill stärka vanliga medborgares insyn. Samtidigt överväger kommissionen att göra det svårare att få ut EU-handlingar.

EU-kommissionen undersöker just nu hur organisationer, företag och enskilda ser på öppenheten inom EU. Men frågorna tyder på att kommissionen snarare vill begränsa och inte öka öppenheten. Bland annat vill kommissionen veta hur skyddet av personuppgifter ska formuleras tydligare, hur ekonomiska och kommersiella intressen ska skyddas mer effektivt och hur omfattande ansökningar om insyn ska kunna begränsas.

Endast en av åtta frågor – om utdrag ur databaser – kan med lite god vilja läsas som en önskan om ökad tillgänglighet. Margot Wallström är politiskt ansvarig för den utredning, ”grönboken”, som frågorna bygger på. Hon anser inte att utspelet ska uppfattas som ett förslag till åtstramningar.

Annons Annons

– Grönboken är till för att ställa frågor och väcka debatt, så att vi har en bättre grund att stå på när vi senare i år lägger fram ett förslag till ny förordning. Det handlar om att starta en diskussion, om att lyssna, inte om att propagera för kommissionens åsikter, skriver Margot Wallström i ett mejl till Journalisten

Journalisten har också bett Margot Wallström kommentera att hennes egen förvaltning har anmälts till EUs ombudsman för att den inte följer reglerna om tillgängliga dokument.

Det är organisationen och öppenhetslobbyisten Statewatch som kritiserar kommissionen för inte att ha ett fungerande centralt register över sina egna handlingar – sex år efter besluten om allmänhetens tillgång till EU-handlingar.

– Kommissionen, som ska övervaka att reglerna följs, står själv för en slafsig demokratisk kultur, säger Tony Bunyan, direktör för Statewatch.

Margot Wallström, som inte har haft tid att tala i telefon, kommenterar per e-post att det inte finns något krav på att institutionernas register ska innehålla en förteckning över samtliga dokument:

– För att skapa ett mer eller mindre fullständigt register krävs att det finns en klar och entydig definition av vilka handlingar som ska ingå i ett register, vilket det inte gör i dag. Jag kan definitivt se fördelar med att införa en sådan definition. Men jag vill inte binda upp mig helt och hållet för ena eller andra alternativet förrän jag lyssnat noga på vad konsultationen ger, svarar hon.

Kommissionen skriver i grönboken att de regler som infördes under det svenska EU-ordförandeskapet våren 2001 har fungerat anmärkningsvärt väl. Men:

– Hittills har de utnyttjats mest av proffsen; lobbyister, konsulter, journalister, företag och inte av medborgarna. Det vill jag ändra på. Eftersom det i grund och botten handlar om demokrati måste vi se till att medborgarna kommer först. Allmänhetens tillgång till handlingar betyder för mig i första hand vanliga medborgares rätt och möjligheter, kommenterar Margot Wallström.

Fotnot: Grönboken, frågorna och inkommande svar kan ses på http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_en.htm

Fler videos
Fler avsnitt