Gå direkt till textinnehållet

Mer TV än någonsin i Danmark

  Ungas växande internet-vanor i all ära, men TV håller stadigt ställningarna i Danmark. I grannlandet ser man idag mer TV än någonsin.(Bild: James Steidl - Fotolia.com)

Danska Journalisten skriver att dansken i genomsnitt ser mer än tre och en halv timme om dagen, och TV-tittandet i landet har ökat under den senaste tidens finansiella kris. Så omfattande TV-tittande har aldrig förr uppmätts i landet. Mätningarna hänför sig till första kvartalet 2009.

Flemming Jensen på mediebyrån Mediaedge:cia säger till danska Journalisten att han tror att denna nivå har kommit för att stanna, och han förväntar sig dessutom en ökning av webb-TV-tittande. Under 2006 och 2007 var TV-tittandet mer begränsat, men därefter ökade det kraftigt. Antalet TV-kanaler har ökat kraftigt i Danmark under senare år vilket kan vara ett skäl till detta. Själva smaken för programgenrer i landet har visat sig vara stabila, med drama/fiktion i topp, följt av nyheter. Genomsnittsdansken ägnar 55 minuter om dagen åt Internet, vilket alltså är betydligt mindre. TV-utvecklingen kännetecknas liksom i stora delar av övriga Europa av att stora kanaler förlorar marknadsandelar till mindre. Utvecklingen i grannlandet gynnar också svenska staten, som äger kabel-TV-distributören Boxer, och som är i färd att erbjuda danskarna en rad betalkanaler via det nya digitalnätet.

Fler videos
Fler avsnitt