Gå direkt till textinnehållet

Medlingsinstitutet kopplas in

Journalistförbundet och Tidningsutgivarna kunde inte enas om ett nytt kollektivavtal utan kontaktade under måndagen Medlingsinstitutet.

Journalistförbundet och Tidningsutgivarna kunde inte enas om ett nytt kollektivavtal utan kontaktade under måndagen Medlingsinstitutet.

Journalistförbundet presenterade på måndagen ett kompromissförslag där förbundet dragit tillba-ka en del av sina krav för att försöka häva den låsta situationen och få ett snabbt avtal. Förslaget innebär ett ettårsavtal gällande från 1 april i år. Avsikten är att under året förbereda viktiga frågor i arbetsgrupper för att vara mer förberedda vid nästa förhandling.

I lönedelen innehöll budet en generell höjning till alla medarbetare på tusen kronor per månad enligt den låglöneprofil förbundet anser är nödvändig. Summan motiveras av att förbundet dragit tillbaka flera av sina krav för att nå ett kollektivavtal utan att behöva anlita Medlingsinstitutet.

Företag som saknar giltig lönekartläggning per den 1 april utger ytterligare ett lönepåslag till samtliga anställda på 0,5 procent. Lägstalönerna höjs med 3, 8 procent och krontalen höjs med 4 procent.

– Att Journalistförbundet i detta skede av förhandlingarna höjer sina lönekrav är uppseendeväckande. Nu vill man ha tusen kronor som generellt lönepåslag, vilket innebär 3, 8 procent lö-neökning för branschen i stort, inom vissa företag uppemot 5 procent, säger Björn Svensson, Tidningsutgivarnas förhandlingschef.

Journalistförbundet föreslog även att förbundet och Tidningsutgivarna under året samverkar för att få tillstånd lokala upphovsrättsavtal.

Tidningsutgivarna avvisade förslaget på samtliga punkter utom då det gäller arbetsgrupperna.

När Tidningsutgivarna avvisat Journalistförbundets förslag konstaterade parterna att de för tillfället inte ser någon möjlighet att komma vidare i förhandlingarna om nytt kollektivavtal. Parter-na kontaktar därför Medlingsinstitutet.

Det är inte enbart Journalistförbundet och Tidningsutgivarna som har vänt sig till Medlingsinstitutet så det är osäkert när medlarna tar kontakt med parterna.

– Vi är även mitt uppe i förhandlingar med Media- och informationsarbetsgivarna, MIA, och SRAO. Jag vet inte hur vi ska få ihop detta. Men vi vill inte att medlemmar ska behöva vänta på sina rättmätiga pengar, säger Agneta Lindblom Hulthén, Journalistförbundets ordförande.

Det nuvarande kollektivavtalet går ut den 31 mars.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos