Gå direkt till textinnehållet

Massiv kritik inifrån presstödskommittén

Experterna i presstödskommittén sågar hela betänkandet som överlämnas i morgon, enligt uppgifter Journalisten har tagit del av.

Journalisten har tagit del av några av de särskilda ledamotsyttranden som kommer att presenteras i morgon i samband med att presstödskommitténs betänkande överlämnas till kulturdepartementet.

De tre tunga medieexperterna Ingela Wadbring, professor i medieutveckling på Mittuniversitetet, Ann Lagerström, journalist och konsult i ledarskapsfrågor inom medier samt Mart Ots, föreståndare för Media Management and Transformation Centre vid högskolan i Jönköping, har skrivit ett gemensamt yttrande, och sågar utredningen jämte fotknölarna.

I direktiven för presstödskommittén uppdrogs att göra en bred genomlysning av konkurrensförutsättningarna på mediemarknaden som helhet. De tre experterna menar att diskussionerna i kommittén tagit fasta på detta, men i slutbetänkandet har man inte gjort några ansatser att förändra stödet utifrån det digitala samhällets förutsättningar, som ett stöd för demokratis nyhetsförmedling och opinionsbildning.

Annons Annons

”Vi menar att detta fokus på traditionella dagstidningsföretag i förhållande till de snabba förändringar som präglar medielandskapet snarare riskerar att konservera en bransch i stället för att utveckla den”, skriver de tre experterna i det yttrande som Journalisten har tagit del av, och vidare: ”Eftersom det föreslagna stödet i huvudsak formats utifrån papperets förutsättningar skapas inte några förutsättningar för innovationer varken hos de traditionella medieföretag som i framtiden kommer att uppbära presstöd eller hos nya aktörer. Stödet leder därmed inte till någon ny form av journalistik, nya ägarstrukturer eller mer mångfald.”

Ingela Wadbring, Ann Lagerström och Mart Ots avslutar skrivelsen med att konstatera att det i betänkandet inte finns några tydliga incitament för att i framtiden bidra till att ge alla medborgare oavsett ålder eller geografisk ort tillgång till en god kvalitets- och opinionsjournalistik:

”Förslagen saknar helt anpassning till den förändrade medievärld vi lever i, vilket vi beklagar.”

Som Journalisten berättade förra veckan sågas förslaget även av kommitténs ordförande Hans-Gunnas Axberger, och en av politikerna i kommittén vill se en helt ny utredning.

Fler avsnitt
Fler videos